Bilanț la Curtea de Apel Oradea/ Aproape 112.000 de dosare

În data de 24 februarie 2023, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc dezbaterea activității Curții de Apel Oradea pe anul 2022, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor acestei instanțe.

Din partea Consiliului Superior al Magistraturii au fost prezenți reprezentanții curților de apel, respectiv doamnele judecător Elena Costache și Grațiela Milu și domnul judecător Liviu Odagiu.

Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:

În anul 2022, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 111.981 dosare, din care 29.381 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2021, la care s-au adăugat un număr de 82.600 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate în anul 2022, cu 5.352 dosare, respectiv cu 5,01% faţă de anul 2021.

Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2022, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 80.311 dosare, valoare în creştere cu 3,96% față de anul 2021, când au fost soluționate 77.248 dosare.  

Din totalul de 111.981 dosare, 7.232 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 22.646 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 82.103 dosare.

Volumul de activitate la nivelul tribunalelor a înregistrat o scădere de 6,62% în anul 2022 față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 24.252 dosare.

Volumul de activitate al judecătoriilor a înregistrat o creştere de 8,97% față de anul 2021, când au fost înregistrate 75.339 dosare.

În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2022, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.504, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.728, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2021.

A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2022 de 7.232 dosare, în creștere cu 2,75%, față de volumul înregistrat în anul 2021, care a fost de 7038 dosare. 

Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.690 în anul 2022, în creştere cu 7,15% față de anul 2021, când au fost soluționate 5.310 dosare.

Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o apelurile în materia asigurărilor sociale (1022 dosare), urmate de apelurile în materie penală (930 dosare), recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (727 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (531 dosare) şi recursuri în materie civilă (252 dosare). 

Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.985 dosare, în creştere cu 11,75 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.671 dosare.

Se remarcă astfel că, şi în anul 2022, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, numărul total al dosarelor fiind de 1249,faţă de 1127 dosare în anul 2021 (+122) şi în materia litigiilor de muncă, numărul total al acestora fiind de 879 dosare în anul 2022, faţă de 661 dosare în anul 2021 (+218). În schimb, volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară scădere, de la 882 dosare în anul 2021, la 857 dosare în anul 2022.

        La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 2012 dosare, în creștere cu 12,33 % față de anul 2021, când s-a înregistrat un număr de 1.791 dosare.

La Secţia a II – a civilă, volumul total de activitate în anul 2022 a fost de 721 dosare, în scădere cu 19,62% față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 897 dosare.

             La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de1.514 dosare, în scădere cu 9,82 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.679 dosare.

Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2022 a fost de: 2.289 laSecţia I civilă, în creştere cu 24,19 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.843 dosare; 568 dosare la Secţia a II – a civilă, în scădere cu 21,32% faţă de anul 2021, când au fost soluţionate 722 dosare; 1181dosarela Secţia de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 8,57 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.294 dosare; 1650 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 13,71% faţă de anul 2021, când au fost soluționate 1.451 dosare.

La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 489,7 dosare dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 467,6 dosare.

 În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2022 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 582,3 dosare, în creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 501 dosare.

Pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.

La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 2,9 luni în materie penală și de 4,2 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,2%, respectiv un număr de 5533 dosare din totalul de 5690 dosare soluționate în anul 2022.

Distribuie informația
Alte știri