Bilanț la Curtea de Apel Oradea: Numărul dosarelor soluționate a crescut anul trecut

În data de 28 ianuarie 2022, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2021, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.

Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:

În anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 106.428 dosare, din care 29.615 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2020, la care s-au adăugat un număr de 76.813 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate, în anul 2021, cu 5.364 dosare, respectiv cu 5,30% faţă de anul 2020.

Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 77.535 dosare, valoare în creştere cu 8,51% față de anul 2020, când au fost soluționate 71.449 dosare.  

Din totalul de 106.428 dosare, 7.026 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 24.173 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 75.229 dosare.

Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o creştere față de anul 2020, când au fost înregistrate un număr de 21.082 dosare la nivelul tribunalelor și de 73.659 dosare la nivelul judecătoriilor.

Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 15.586 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 12.686 dosare.

Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 56.621 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 54.069 dosare.

În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2021, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.397, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.629, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2020.

A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2021 de 7.026 dosare, în creștere cu 11,11%, față de volumul înregistrat în anul 2020, care a fost de 6323 dosare. 

Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.328 în anul 2021, în creştere cu 13,50% față de anul 2020, când au fost soluționate 4.694 dosare.

Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (1046 dosare), urmate de apelurile în materie penală (883 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (788 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (474 dosare) şi recursuri în materie civilă (310 dosare). 

Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.669 dosare, în creştere cu 5,87 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.521 dosare.

Se remarcă astfel că, şi în anul 2021, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I-a civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, nr. total al acestora fiind de 1127 dosare,faţă de 922 dosare în anul 2020 (+205) şi în materia litigiilor de muncă, nr. total al acestora fiind în anul 2021 de 660 dosare, faţă de 826 dosare în anul 2020 (-166). Şi volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară creştere, de la 773 dosare în 2020, la 882 dosare în anul 2021.

La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 1.791 dosare, în creștere cu 10,89 % față de anul 2020, când s-a înregistrat un număr de 1.615 dosare.

La Secţia a II – a civilă, secţie înfiinţată prin reorganizarea Secţiei a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care a devenit funcţională cu începere din 01.01.2021, volumul total de activitate în anul 2021 a fost de 871 dosare. Până la înființarea secției, în materiile litigii cu profesioniști şi faliment, volumul total de activitate a fost în anul 2020 de 701 dosare, existând astfel o creștere de 24,25%.

La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de1.695 dosare, în creştere cu 14,06 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.486 dosare.

Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2021 a fost de: 1.849 laSecţia I civilă, în creştere cu 1,31 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.825 dosare; 709 dosare la Secţia a II – a civilă, în creştere cu 36,34% faţă de anul 2020, când au fost soluţionate 520 dosare; 1317 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în creştere cu 18,86 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.108 dosare; 1453 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 17,08% faţă de anul 2020, când au fost soluționate 1.241 dosare.

La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 467,6 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 380 dosare.

În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2021 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 501 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 401,6 dosare.

Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.

La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3,4 luni în materie penală și de 4,3 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97%, respectiv un număr de 5168 dosare din totalul de 5328 dosare soluționate în anul 2021.

Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 0,9% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei ușoare scăderi a ponderii hotărârilor atacate.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri