Bloc cu spații comerciale la parter, în locul unei biserici baptiste din Oradea. Aviz favorabil dat de CMUAT

Firma SC North Tower Residence SRL a solicitat avizul Arhitectului Șef pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) și construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter, pe str. Simion Bărnuțiu nr. 31, colț cu str. Roșiorilor.

În prezent, pe teren există o biserică baptistă care se va desființa și în locul acesteia se va edifica un imobil cu regim de înălțime P+4 etaje, cu 16 apartamente, spații comerciale la parter, 18 locuri de parcare cu dale înierbate în incintă și 18 locuri de staționare pentru biciclete, 200 mp spații verzi.

Proiectul a primit aviz favorabil.

Va urma procedura de consultare a publicului, după care aprobarea în Consiliul Local și obținerea autorizației de construire.

Distribuie informația
Alte știri