Bugetul Consiliului Judeţean Bihor pentru 2024, în transparență decizională

Foto: arhiva

Luni, 15 ianuarie, a fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului județului Bihor și al instituțiilor subordonate pe anul 2024.

Veniturile bugetului consolidat în cuantum de 2.549.707,44 mii lei reprezintă o creștere de 59,27 % față de valorile aprobate în bugetul pentru anul 2023.

Sunt compuse din: sume și cote defalcate din impozitul pe venit în cuantum de 165.460,00 mii lei; sume defalcate din TVA în cuantum total de 212.712,00 mii lei, din care: sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate: 125.912,00 mii lei, sume defalcate din TVA pentru drumuri: 28.717,00 mii lei; sume defalcate din TVA pentru echilibrare: 58.083,00 mii lei, subvenții de la bugetul de stat în sumă totală de 235.152,00 mii lei; sume primite de la UE și alte organisme pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă: 1.677.819,26 mii lei; venituri proprii ale bugetului local: 49.813 mii lei ( inclusiv cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole și concerte ); venituri proprii și alte surse (fonduri CASS, fonduri externe) ale instituțiilor subordonate: 46.872,46 mii lei; credit intern: 97.500,00 mii lei; excedent al bugetului local: 64.378,72 mii lei;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliul Județean Bihor la Secțiunea transparență decizională: https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/transparenta/transparenta-decizionala/, la sediul instituției din Oradea, str. Parcul Traian nr. 5 și, în plus, proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituției.

În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 al Legii nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ-teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia pe website-ul și la avizierul Consiliului Judeţean Bihor.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării se pot depune până la data de 30.01.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@cjbihor.ro , prin poştă, pe adresa Consiliul Județean Bihor sau la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, între orele 8-16.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri