Bugetul pentru 2023, în transparență decizională

Astăzi, 6 ianuarie, a fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului județului Bihor și al instituțiilor subordonate pe anul 2023.

Veniturile bugetului consolidat în cuantum de 1.351.843,03 mii lei reprezintă o creștere de 49,41 % față de valorile aprobate în bugetul pentru anul 2022 și sunt compuse din:

 • sume și cote defalcate din impozitul pe venit în cuantum de 154.461,00 mii lei;
 • sume defalcate din TVA în cuantum total de 217.109,00 mii lei, din care:
  • sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate: 125.323,00 mii lei
  • sume defalcate din TVA pentru drumuri: 28.752,00 mii lei;
  • sume defalcate din TVA pentru echilibrare: 63.034,00 mii lei,
 • subvenții de la bugetul de stat în sumă totală de 31.068,00 mii lei;
 • sume primite de la UE și alte organisme pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă: 715.917,06 mii lei;
 • venituri proprii ale bugetului local: 33.052,56 mii lei ( inclusiv cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole și concerte );
 • venituri proprii și alte surse (fonduri CASS, fonduri externe) ale instituțiilor subordonate: 51.129,12 mii lei;
 • credit intern: 71.003,26 mii lei;
 • excedent al bugetului local: 78.103,03 mii lei;

Cheltuielile previzionate pentru anul 2023 sunt de 1.351.843,03 mii lei.  Din această sumă, bugetul de dezvoltare reprezintă 977 de milioane de lei, cu aproximativ 58% mai mult față de anul 2022. Peste 70% din sumele propuse provin din atragerea de fonduri externe nerambursabile pentru lucrări de infrastructură și alte proiecte.

Per ansamblu, cheltuielile secțiunii de funcționare prezintă o majorare față de bugetul aprobat la nivelul anului 2022 cu un procent de 8,64%, motivat în principal de majorarea prețului la energie/utilități, majorări salariale conform O.U.G.nr.168/2022, majorarea cheltuielilor cu hrana în instituțiile de sănătate/asistență socială.

Proiectul de buget supus aprobării Consiliului Județean Bihor va fi definitivat cu respectarea indicatorilor care urmează a fi comunicați de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliul Județean Bihor la Secțiunea transparență decizională: https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/transparenta/transparenta-decizionala/, la sediul instituției din Oradea, str. Parcul Traian nr. 5 și, în plus, proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituției.

În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 al Legii nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ-teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia pe website-ul și la avizierul Consiliului Judeţean Bihor.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării se pot depune până la data de 20.01.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@cjbihor.ro , prin poştă, pe adresa Consiliul Județean Bihor sau la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2023 „.

Distribuie informația
Alte știri