Campania “Nu tremur la cutremur” -ÎMPREUNĂ MAI PREGĂTIȚI!

În data de 4 martie a.c., se împlinesc 43 de ani de la devastatorul cutremur, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, produs în România, soldat cu peste 1.570 de persoane decedate și alte peste 11.000 rănite.

În vederea informării corecte a cetățenilor cu privire la modalitățile de pregătire pentru efectele unui seism major și la comportamentul adecvat în situația declanșării unui seism de magnitudine ridicată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat, în anul 2015, Campania Naţională de Informare şi Pregătire a Populaţiei „Nu tremur la cutremur”, campanie ce se derulează la nivelul județului Bihor de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana”.

Astfel, în scopul reducerii vulnerabilităţii bihorenilor faţă de riscurile existente la nivelul judeţului, pompierii militari din cadrul Inspecției de Prevenire, Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților și al subunităților Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” desfăşoară în permanență, activităţi instructiv-educative aferente campaniilor de pregătire a populației în domeniul situațiilor de urgență, la nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici din întreg judeţul.

De la începutul anului, până în prezent, pompierii militari bihoreni au desfășurat 305 instruiri și activități de pregătire a populației, la care au participat 6362 de persoane și 269 de exerciții de evacuare, în care au fost implicate 5163 persoane. Activităţile sunt organizate şi derulate sub formă de prezentări, sesiuni interactive, exerciţii etc., tematica acestora vizând pregătirea cetăţenilor cu privire la modul de comportare înainte, pe timpul şi după producerea unor situaţii de urgenţă sau dezastre, generate de riscurile existente la nivelul judeţului, printre acestea regăsindu-se și cutremurul.

Subliniind importanța pregătirii continue pentru formarea unui comportament adecvat în situația declanșării unui cutremur de magnitudine ridicată, pompierii militari bihoreni reamintesc cetățenilor măsurile și regulile generale care le pot salva viața în astfel de situații:

ÎNAINTE DE PRODUCEREA UNUI CUTREMUR:

 • Executaţi lucrări de reparaţie şi întreţinere la clădirile care necesită acest lucru.
 • Nu faceţi modificări la clădiri, în vederea măririi sau micşorării unor spaţii, care afectează structura de rezistenţă a acestora;
 • Nu montaţi instalaţii grele (antene, instalaţii de ventilaţie/climatizare etc.) pe elementele structurale sau nestructurale ale clădirii, dacă acestea afectează structura de rezistenţă.
 • Pregătiţi-vă rucsacul pentru situaţii de urgenţă: rucsacul pentru situaţii de urgenţă conţine obiecte care vă ajută să supravieţuiţi timp de 3-5 zile, în cazul în care este nevoie să părăsiţi locuinţa.

PE TIMPUL CUTREMURULUI:

DACĂ SUNTEŢI ÎN INTERIORUL UNEI CLĂDIRI

 • Rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşi afară şi nu vă duceţi pe balcon.
 • Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete de rezistență sau adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta.
 • Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior. Protejaţi-vă capul şi faţa.
 • Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat.
 • Dacă sunteţi într-un loc public (de exemplu: un magazin), adăpostiţi-vă cât mai departe de ferestre ori de raioane cu obiecte grele.
 • Nu ieşiţi afară unde aţi putea fi rănit.
 • Nu utilizaţi liftul. Dacă sunteţi în lift în timpul producerii cutremurului, apăsaţi butonul de urgenţă. Când liftul se opreşte, ieşiţi cât mai repede posibil din lift şi adăpostiţi-vă într-un loc sigur.

ATENŢIE ! Pe timpul cutremurului obiectele pot să se răstoarne sau să alunece, tencuiala din tavan se poate desprinde, iar geamurile se pot sparge.

DACĂ SUNTEŢI ÎN EXTERIORUL CLĂDIRII

 • Adăpostiţi-vă într-un loc sigur, departe de ferestre, clădiri, poduri, cabluri electrice sau stâlpi. Staţi la cel puţin 10 metri de cablurile electrice rupte sau căzute.
 • DACĂ SUNTEŢI ÎNTR-UN VEHICUL
 • Rămâneţi în autoturism. După încetarea cutremurului, nu ieşiţi din vehicul dacă au căzut în jur cabluri electrice. În acest caz, aşteptaţi forţele de intervenţie.
 • Opriţi-vă într-un loc sigur, fără a bloca drumul, departe de poduri, viaducte şi imobile.

DACĂ VĂ AFLAŢI PE MUNTE

 • Fiţi atent în jur şi căutaţi un loc sigur unde să vă adăpostiţi. Pe pantele instabile, sunt posibile căderi de pietre sau de copaci ori alunecări de teren.

DUPĂ TERMINAREA CUTREMURULUI:

EVACUAREA DIN CLĂDIRI

 • Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.
 • Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).
 • Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

PERSOANELE RĂNITE

 • În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse şi să li se acorde primul ajutor. Răniţii grav nu trebuie mişcaţi decât dacă sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze, până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. În caz contrar, starea răniţilor ar putea fi agravată de manevrarea necorespunzătoare. De asemenea, persoanele în putere trebuie să se îngrijească de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor şi să acorde tot sprijinul echipelor de salvare.

UTILIZAREA TELEFOANELOR

 • Telefonul nu trebuie utilizat decât pentru apeluri către serviciile de urgenţă, în cazuri justificate, pentru a nu bloca circuitele telefonice.

VERIFICAREA INSTALAȚIILOR

 • Pentru a preîntâmpina eventuale dezastre cauzate de cutremure, trebuie verificată starea instalaţiilor electrice, de gaze, apă, canalizare. În cazul în care se constată avarii, trebuie închisă alimentarea locală sau generală şi anunţată unitatea de specialitate pentru intervenţie. De asemenea, nu trebuie folosit focul.
 • Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, operaţiunea de evacuare este dificilă şi nu există un alt pericol imediat (incendiu, scurgere de gaze, inundaţie, etc.), încercaţi să calmaţi persoanele şi adresaţi-vă unei firme specializate sau serviciilor de urgenţă, intervenind numai cu specialişti şi unelte necesare, cu grija de a nu provoca deplasarea cabinei sau căderea în gol a vreunei persoane.

PERSOANELE RĂMASE BLOCATE

 • Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util ca oamenii să aibă cunoştinţe necesare supravieţuirii până la intervenţia echipelor de salvare, în cazul unei situaţii extreme în care, de exemplu, aceştia sunt surprinşi sub dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră/incintă (ascensor, etc.) blocată, prin înţepenirea uşilor sau din alte cauze. O variantă clasică de comunicare cu personalul specializat care intervine pentru deblocare şi salvare, este să se bată, la intervale regulate, cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pereţii incintei, până la stabilirea unui contact verbal între victimă şi salvatori.
 • Persoanele aflate în astfel de situaţii de criză trebuie să evite contorizarea timpului scurs până la salvare, deoarece, în astfel de condiţii, deşi timpul pare nesfârşit, corpul uman îşi mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În acest mod se explică rezistenţa de sute de ore în condiţii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile.

INFORMAȚIILE OFICIALE

 • Nu trebuie luate în considerare zvonurile care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de aşa-zişi specialişti. Trebuie urmărite anunţurile făcute de autorităţile publice prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune naţionale şi sfaturile de acţiune imediată ale serviciilor de urgență!
Alte știri