Casa Darvas – La Roche, propunere de proiect cu finanțare europeană

Municipiul Oradea va depune spre finanțare proiectul „Restaurarea Casei Darvas – La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Municipalitatea orădeană a identificat proiectele cu impact favorabil asupra dezvoltării economice a comunității, dorind să fructifice posibilităţile de finanţare oferite de Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Astfel, a fost identificat proiectul cu denumirea „Restaurarea Casei Darvas – La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession”. Casa Darvas – La Roche face parte din Ansamblul Urban – Centru Istoric Oradea, fiind clasificată ca „MONUMENT ISTORIC” datând din anii 1909-1910 și se regăsește în Lista Monumentelor Istorice 2015 – Judeţul Bihor – la poziţia 258 cod LMI-BH-II-m-B-01090, fiind o adevărată bijuterie arhitectonică în stil Secession. Accesul la obiectivul de patrimoniu se poate face de pe strada Iosif Vulcan nr. 11, ceea ce oferă accesibilitate directă prin căi de comunicații locale fiind la o distanță de aproximativ 1 km de drumul național DN 19 și drumul european E79.
Acest obiectiv de patrimoniu este unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură din Oradea fiind o creație reprezentativă a fraților László şi József Vágó. Proiectul va fi depus până la sfârşitul acestei luni la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE
-titlul proiectului: ,,Restaurarea Casei Darvas La Roche, in vederea valorificarii patrimoniului cultural secession’’
– amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) Judetul Bihor, Municipiul Oradea, strada Iosif Vulcan nr. 11
– solicitant: Municipiul Oradea

II- TIPUL DE INTERVENȚIE
– tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice
– intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu
– intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu
– categoria “C” de importanță a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)
– clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

III – DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.01 – CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
– încadrare în localitate și zonă
Cladirea, cunoscuta sub denumirea de ”Casa Darvas – La Roche” este o cladire amplasata in Oradea, pe strada Iosif Vulcan nr.11. Terenul este amplasat intre strazile Iosif Vulcan si strada Libertatii. Cladirea are accesul principal din strada Iosif Vulcan, un acces secundar si acces spre curte dinspre strada Libertatii.
Cladirea, situata pe strada Iosif Vulcan nr.11, denumita, “Casa Darvas – La Roche’’ din Oradea este intregistrata ca „MONUMENT ISTORIC” datand din anii 1909-1910, se regaseste in Lista monumentelor istorice 2015 la pozitia 258 (judetul Bihor) cod LMI 2010 BH-II-m-B-01090.
Din punct de vedere al amplasamentului, cladirea se află în interiorul zonei protejate denumita ,,Ansamblul Urban – CentruI storic Oradea, având codul BH – II – a – A – 01037.

– descrierea terenului (parcelei):
 suprafață (mp), formă, dimensiuni :
Conform CF terenul si imobilul sunt situate in intravilanul Municipiului Oradea, terenul are o suprafata de 793 mp. Cladirea este amplasata pe strada Iosif Vulcan nr.11 si are o forma trapezoidala. Cladirea are accesul principal din strada Iosif Vulcan, un acces secundar si acces spre curte dinspre strada Libertatii.
 vecinătăți, căi de acces public
Din punct de vedere al amplasamentului, cladirea se află în interiorul zonei protejate denumita ,,Ansamblul Urban – CentruI storic Oradea, având codul BH – II – a – A – 01037. Fiind situata in zona central este situata in apropierea unor institutii publice importante: Peimaria Municipiului Oradea, Consiliul Judetean BIhor, Institutia Prefectului Bihor, Muzeul Iosif Vulcan, Teatrul de stat, precum si in apropierea unor hoteluri, restaurane si a altor monumente istorice.
Strada Iosif Vulcan se afla la o distanta de sub 100 de m de strada pietonala comerciala denumita str. Republicii dar si la o distanță de aproximativ 1 km de drumul național DN 19 și drumul european E79.
 particularități topografice
Terenul este înscris în C.F. nr. 167471, având nr. Cadastral 167471 şi este proprietatea Municipiului Oradea si a Statului Roman, in administrarea Municipiului Oradea. Cladirea este amplasata pe o parcela plana ce nu prezinta denivelari, cu front stradal spre str. Iosif Vulcan si str. Libertatii.
– condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:
 PUG Municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 501/28 iulie 2016, Certificatul de Urbanism nr. 3003/01.07.2016, emis de Primăria Municipiului Oradea.
 Avizul favorabil Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 184, din data de 10.08.2016 faza de proiectare DALI+DTAC.
– restricții de amplasare. Nu sunt restrictii pentru realizarea investitiei. Cladirea se restaureaza.
– spaţii verzi: nu se taie arbori, Se mentine arbustul Wistaria floribunda (glicina alba – 1buc),
arbori plantaţi: arbusti: Hidrangea, juniperusi, plante cataratoare,
– Se amenajeaza o suprafata de 66,65 mp.
– alte caracteristici specifice Plante acvatice in bazinul decorativ

III.02 – CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:
– funcțiunea propusa: muzeu al secessionului cu multiple destinatii culturale
– dimensiunile : front la strada Iosif Vulcan = 24,55 m, front la strada la str. Libertatii = 6,05 m
– regim de înălțime = D+P+1E
– HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 8,30m; HMAX. COAMA = 15,00 m
– suprafața construită- Sc = 552,45 mp;
– suprafața desfășurată- Sd = 1700, 65 mp;
– suprafața utilă totală- Su = 1346,15 mp;
– sistem constructiv: zidarie portanta
– fundaţii : caramida, beton
– acoperiş (şarpantă lemn, partialerasă)
– învelitoare (material: tigle profilate din argila arsa/culoare rosie; tigle de coama smaltuite/culoare verde)
– finisaj exterior (material: tencuieli silicatice/culoare maron; placi prefabricate mozaicate/ culoare gri )
– tâmplărie exterior (material: lemn/culoare verde)
– intervenții asupra componentelor atistice : restaurarea vitraliilor existente si refacerea celor disparute
– sistem de încălzire: incalzire centrala racordata la sistemul de termoficare urban)
– alte caracteristici specifice

Distribuie informația
Alte știri