Casa de Pensii Bihor: Ajutorul de deces se poate obține online

Persoanele care vor să obțină ajutorul de deces pot aplica online, prin intermediul poștei sau al poștei electronice. Măsura este valabilă pe timpul ordonanței de urgență și timp de 60 de zile de la încetarea acesteia.

Pentru acordarea ajutorului de deces, sunt necesare următoarele documente:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces
– copia certificatului de deces
– copia actului de identitate al solicitantului
– copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar
– copia dovezii sau declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces
– copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani
– copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii

Se acordă 5.429 de lei pentru decesul asiguratului sau pensionarului și 2.715 lei pentru decesul unui membru de familie al acestora

Distribuie informația
Alte știri