Casa de Pensii Bihor: Informare referitoare la eliberarea buletinului de calcul

Casa Județeană de Pensii Bihor aduce la cunoștința tuturor beneficiarilor de pensii din sistemul public că pot solicita la cerere– pe cale electronică- buletinul de calcul al pensiei precum și toate anexele care cuprind informațiile care au dus la stabilirea dreptului de pensie.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul instituției www.cjpensiibihor.ro  la secțiunea formulare tip/pensii naționale/ cerere privind eliberarea buletinului de calcul și a celorlalte documente care au stat la baza întocmirii deciziei și va fi transmis pe adresa de email mail@cjpensiibihor.ro, respectiv mailbeius@cjpensiibihor.ro după ce este completată și semnată olograf.

Distribuie informația
Alte știri