Casa de Pensii Bihor: Informații cu privire la beneficiarii drepturilor de pensie de invaliditate/urmaș

Având în vedere prevederile OUG 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială precum și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 555/2020, vă aducem la cunoștință următoarele informații cu privire la beneficiarii de drepturi de pensie de invaliditate/urmaș:

  1. Precizări referitoare la pensia de invaliditate/urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate:

În cazul beneficiarilor acestor categorii de pensii, pentru care valabilitatea deciziilor medicale asupra capacității de muncă încetează în perioada 16.03.2020-15.05.2020 în care a fost instituită starea de urgență, plata pensiei de invaliditate/urmaș se suspendă începând cu data de 01.07.2020 dacă până la data de 15.06.2020 nu prezintă documente medicale actuale.

Procedura de revizuire medicală va fi organizată după cum urmează:

  • Medicii experți din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor vor solicita telefonic documentele medicale care au fost emise de la ultima revizuire medicală, precum și programul de recuperare,
  • Documentele medicale vor fi transmise prin serviciile poștale sau prin email la adresele mail@cjpensiibihor.ro, respectiv mailbeius@cjpensiibihor.ro pentru Casa Locală de Pensii Beiuş,
  • După analizarea documentelor, se va emite decizia medicală asupra capacității de muncă, care va cuprinde următoarea mențiune: „Decizie emisă în aplicarea dispozițiilor OUG 55/2020, exclusiv pe baza documentelor medicale puse la dispoziție”,
  • Termenul de valabilitate al deciziilor medicale va fi cuprins între 12-18 luni, în asa fel încât să se asigure eșalonarea graduală a revizuirilor medicale din perioada stării de urgență,
  • Decizia medicală se va transmite prin poștă cu confirmare de primire,
  • În cazul în care documentele medicale nu sunt concludente pentru revizuire, medicul expert va programa pensionarul pentru o examinare clinică, dar nu vor fi solicitate documente medicale suplimentare,
  • În cazul în care pensionarul nu poate fi contactat telefonic, se va transmite la domiciliul acestuia o notificare privind necesitatea transmiterii prin serviciul poștal/email a documentelor medicale,
  • În situația în care pensionarul se prezintă la sediul instituției, i se vor reține doar documentele medicale,

Pe cale de consecință, pentru revizuirile medicale programate în intervalul 15.05.2020-15.06.2020 nu se vor solicita documente medicale recente întrucât, conform recomandărilor Ministerului Sănătății,  instituțiile sanitare vor asigura numai situațiile de urgență.

                                         

Alte știri