Casa de Pensii Bihor: Informații legate de pierderea carnetului de muncă

Persoanele care nu se mai află în posesia carnetului de muncă, nu au declarat pierderea acestuia în Monitorul Oficial și solicită stabilirea drepturilor de pensie în baza altor documente prevăzute de lege, recunoașterea vechimii în muncă dovedite prin adeverințe eliberate de angajatori sau de operatori economici deținători legali de arhive va fi condiționată de publicarea pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial. Anunțul poate fi preluat de operatorii economici care au această competență. Documentul doveditor în acest sens va fi depus la dosar la momentul înscrierii la pensie.

         Adeverințele de vechime care substituie carnetul de muncă trebuie întocmite cu respectarea prevederilor art 124 din Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 aprobate prin H.G. 257/2011 și trebuie să conțină următoarele elemente:

  • numărul și data înregistrării,
  • denumirea angajatorului,
  • datele de identificare a persoanei,
  • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și încetare a raportului de muncă,
  • menționarea temeiului legal în baza căruia s-a făcut încadrarea,
  • funcția, meseria sau specialitatea exercitată,
  • salariul tarifar de încadrare,
  • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată,
  • perioada și temeiul legal în baza căruia fost acordat sporul,
  • ștampila unității emitente, semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegată în acest sens.
Alte știri