Casa de Pensii Bihor: Informații rectificate referitoare la ajutorul de deces

Casa Județeană de Pensii Bihor aduce la cunoștința tuturor celor interesați faptul că acordarea ajutoarelor de deces se face în continuare în baza EXTRASULUI PENTRU UZ OFICIAL DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ (document care este eliberat de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor) și nu în baza certificatului de deces depus în format original așa cum prevede art 113 din HG 257/20.03.2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Revenim cu această precizare importantă datorită faptului că în conformitate cu prevederile art 57 din Titlul XIII din OUG nr 70/14.05.2020 – Măsuri referitoare la starea civilă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2-  „pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungit prin Decretul 240/2020, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, instituțiile  și autoritățile publice care, în exercitarea competențelor prevăzute de legislația specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă în original și/sau în copie, sunt obligate să accepte extrasul pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.”

Alte știri