Casa de Pensii Bihor: Termenul pentru cumpărarea vechimii în muncă, prelungit

Urmare publicării în Monitorul Oficial Partea a Legii 168/2021, intrată în vigoare la data de 26.06.2021, facem cunoscut tuturor că, încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor O.U.G 163/2020, se prelungește până la data de 31.08.2023 inclusiv.

Persoanele care au încheiat contract de asigurare în temeiul O.U.G 163/2020 anterior datei de 26.06.2021 și nu au efectuat plata integrală, vor fi înștiințate asupra faptului că pot efectua plata până la data de 31.08.2023.

În cele ce urmează reiterăm informațiile de interes pentru toți cei care doresc să încheie contract de asigurare socială în baza Legii 168/2021.

  • În intervalul a 6 ani calendaristici poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.  
  • contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte cumulativ, următoarele condiţii:
  • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
  • nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
  • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
  • Contractul de asigurare socială se încheie doarîn vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.
  • Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

        Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

  • actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie; procura specială autentificată în condițiile legii;
  • dosar.
Distribuie informația
Alte știri