Casa Județeană de Pensii Bihor: Măsuri legate de activitatea din cabinetele de expertiză medicală

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și  completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Casa Județeană de Pensii Bihor aduce la cunoștința tuturor celor interesați următoarele măsuri legate de activitatea desfășurată de cabinetele de expertiză medicală din cadrul instituției:

                                   I. PENTRU PENSIILE DE INVALIDITATE – ÎNSCRIERI NOI

    • cererile de expertizare în vederea încadrării în grad de invaliditate împreună cu documentele medicale, vor fi depuse la sediul instituției în plic sigilat sau pot fi transmise prin intermediul serviciilor poștale sau electronice;

    • Casa Județeană de Pensii Bihor pune la dispoziție modelul de cerere de expertizare a capacității de muncă și va comunica solicitanților numărul de înregistrare al cererii, prin telefon;

    • În acest scop solicitanții vor preciza numărul de telefon la care vor putea fi contactați;

    • Modelul de cerere este disponibil pe site- www.cjpensiibihor.ro secțiunea formulare tip, categoria – expertiză medicală;

    • documentele preluate vor fi transmise cabinetelor de expertiză medicală, conform arondării teritoriale, în maximum 3 zile;

    • expertizarea medicală se va fundamenta strict pe documentele transmise și nu presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză medicală;

    • cele două decizii medicale care trebuie înmânate solicitantului vor fi transmise prin poștă cu confirmare de primire.

      Această procedură este utilizată pe toată perioada instituirii stării de urgență.

II. CERTIFICATELE DE CONCEDIU MEDICAL

În ceea ce privește certificatele de concediu medical care cuprind a-91-a zi sau depășesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgență, acestea se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Reamintim informația conform căreia pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada în care este instituită starea de urgență, nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză medicală, plata pensiilor fiind continuată.

Distribuie informația
Alte știri