Ce ONG-uri vor fi finanțate de CJ Bihor? Regulamentul, în transparență decizională

Consiliul Județean Bihor a publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile, conform legii 350/2005, din bugetul Județului Bihor. Regulamentul stabilește domeniile, principiile, procedura și sancțiunile în cazul finanțărilor acordate din bugetul Consiliului Județean către persoanele fizice sau juridice care vor depune proiecte non-profit, de interes public. Aceste finanțări vor completa veniturile proprii ale solictanților, precum și veniturile primite de aceștia sub formă de donație și/sau sponsorizări.

Domeniile care pot fi finanțate de Consiliul Județean Bihor sunt următoarele: cultură (editare cărți, monografii, pliante, broșuri, CD-uri, e-book-uri, activități culturale, educaționale, etc), sport, tineret, protecția mediului, social-comunitar și reducerea vulnerabilităților la corupție.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt libera concurență, eficacitatea utilizării fondurilor punlice, transparența, tratamentul egal, excluderea cumulului, neretroactivitatea, anualitatea și cofinanțarea. Fiecare solicitant va contribui cu cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului depus. Printre criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile se numără relevanța proiectului propus (prin raportare la obiectivele programului), experiența anterioară a organizației, claritatea și realismul planului de acțiune și dimensiunea impactului prevăzut.

Regulamentul poate fi consultat la avizier, la Compartimentul Juridic, precum și pe site-ul propriu, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Distribuie informația
Alte știri