Ce planuri are Primăria Oradea pe locul fostei piețe Nufărul? Se caută investitor

Primăria Oradea caută un investitor privat care să construiască pe cheltuiala lui o parcare etajată pe str. Nicolae Șova, pe amplasamentul fostei Piețe Nufărul. Aceasta va avea demisol, parter și patru etaje și va  suplini locurile de parcare desființate odată cu modernizarea coridorului Nufărul-Cantemir.

În acest sens, Consiliul Local a aprobat în ședința de joi, 23 februarie, organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 4.247 mp, în vederea construirii parcării etajate, prevăzută cu spațiu comercial la parter.

„Încercăm să găsim un investitor privat, care să construiască cât mai repede această parcare. Prin licitația publică se va constitui un drept de superficie asupra terenului, care este proprietatea municipiului, urmând ca după finalizarea construcției, primăria să achite pe o perioadă de 10 ani, în rate egale, costul parcării. Este important de menționat că parcarea nu va fi operată de către privați, ci de către municipalitate”, a explicat primarul Florin Birta.

La finalizarea investiției, se va face defalcarea construcției pe cele două funcțiuni: parcarea publică, care va reveni municipiului și spațiul comercial cu cele 38 de locuri aferente, care va reveni investitorului.

De menționat că suprafața alocată spațiilor comerciale este de 1.713 mp. Parcarea va avea 335 de locuri, din care 38 alocate spațiului comercial de la parter. De asemenea, 4 locuri sunt prevăzute pentru persoanele cu dizabilități, iar 6 locuri pentru mașinile electrice. Totodată, parcarea va fi dotată cu 3 stații pentru încărcarea mașinilor electrice.

Acordarea dreptului de superficie se va face pe 3 ani. Prin urmare, investitorul va realiza parcarea etajată pe cheltuiala sa, devenind proprietarul construcției. La finalizarea lucrărilor, Primăria Oradea va achiziționa cota de proprietate reprezentând parcarea publică etajată, la un preț rezultat dintr-un raport de evaluare întocmit de municipalitate. La rândul său, investitorul va cumpăra de la municipiu cota de teren aferentă spațiilor comerciale și locurilor de parcare aferente acestora.

Prețul de pornire pentru licitația publică privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este de 40 lei mp/an.

Distribuie informația
Alte știri