Ce poziție au judecătorii instanțelor din circumscripția Curții de Apel Oradea în privința eliminării pensiilor de serviciu

Urmare a Hotărârii CSM nr.55/16.01.2020 privind convocarea Adunărilor generale ale judecătorilor, la data de 21.01.2020 a avut loc Adunarea generală a judecătorilor instanțelor din circumscripția Curții de apel Oradea, pentru exprimarea unui punct de vedere referitor la cele două propuneri legislative, ce au ca obiect abrogarea pensiilor de serviciu ale magistraților și personalului auxiliar de specialitate.

Cu această ocazie, Adunarea generală, cu unanimitate de voturi, s-a pronunțat în sensul că, măsura drastică de eliminare a pensiei de serviciu a magistraților este de natură să aducă atingere gravă principiului independenței judecătorilor ce are ca și componentă inclusiv asigurarea stabilității financiare a acestora, atât pe perioada desfășurării activității, cât și după pensionare, nesocotind specificul profesiei de magistrat, precum și interdicțiile/incompatibilitățile numeroase și continue instituite pe toată perioada exercitării profesiei și, de asemenea, proiectul ce vizează eliminarea pensiilor de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate este de natură a afecta buna funcționare a sistemului judiciar, se arată într-un comunicat de presă transmis de Biroul de Informații Publice al Curții de Apel Oradea.

Potrivit magistraților, aceste măsuri contravin jurisprudenței anterioare a Curții Constituționale și principiilor reglementate prin documente ale organizațiilor internaționale adoptate în legătură cu aspecte ce țin de funcționarea justiției.

În funcție de evoluția procesului legislativ, urmează a se evalua necesitatea promovării altor demersuri în vederea apărării și restabilirii normelor legale de protecție împotriva oricăror imixtiuni ce afectează independența judecătorilor, se arată în același comunicat.

Alte știri