Ce poziție au luat judecătorii Curții de Apel Oradea în privința modificării vârstei de pensionare a magistraților/ Comunicat

Azi, 1 noiembrie 2022, s-a întrunit Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Oradea, convocată pentru formularea unui punct de vedere cu privire la aspectele de actualitate privind asigurarea stabilității statutului magistraților, garanție a independenței justiției.

În cadrul dezbaterilor Adunării generale, au fost reafirmate aspecte de principiu referitoare la independența sistemului judiciar, ca fiind unul dintre pilonii ce stau la baza statului de drept, un element esențial al independenței reprezentându-l securitatea financiară.

S-a apreciat că repunerea în discuție, periodic, la intervale scurte de timp, a statutului judecătorilor afectează în mod direct cariera magistratului, agravează situația resurselor umane prin creșterea presiunii și încărcăturii psihice acestei funcții cu un efect final negativ asupra calității actului de justiție, în detrimentul cetățeanului.

Totodată, avansarea, în spațiul public, a unui alt prag al vârstei de pensionare a judecătorilor este de natură să producă un dublu efect negativ asupra situației resurselor umane disponibile în cadrul sistemului judiciar, prin creșterea nesiguranței cu privire la stabilitatea carierei descurajându-se, pe de o parte, ocuparea acestor funcții cu personal cu un nivel înalt al cunoștințelor juridice și agravându-se, pe de altă parte, ritmul ieșirilor din sistem prin pensionare.

Pentru ca sistemul judiciar să-și atingă obiectivele și să-și îndeplinească atribuțiile este esențial ca judecătorii, odată ce au îmbrățișat această carieră, să aibă certitudinea stabilității ei. Condițiile de exercitare și de încetare a funcției trebuie asigurate prin lege fără interferențe legislative, în sens negativ, și să rămână constante pe parcursul carierei.

Sub aspectul adoptării vârstei standard de pensionare, astfel cum  s-a vehiculat și în spațiul public, o astfel de modificare legislativă ar trebui să nu afecteze drepturile judecătorilor aflați în funcție și să facă obiectul unei reglementări cu caracter gradual, etapizat. Oricum, o astfel de creștere graduală a vârstei de pensionare ar trebui obligatoriu corelată cu ritmul de îmbunătățire a condițiilor de muncă.

Aceste probleme de actualitate pentru sistemul judiciar urmează a fi dezbătute zilele următoare și în cadrul Adunărilor generale ce vor fi convocate la nivelul tribunalelor și judecătoriilor din circumscripția Curții de Apel Oradea.

În consecință, Adunarea generală în unanimitate a hotărât să solicite celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut.

Totodată, s-a solicitat executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia.

Distribuie informația
Alte știri