Ce se mai construiește în Oradea? Pensiuni sau imobile cu apartamente de închiriat în regim hotelier

În ședința Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului de joi, 8 iulie, au fost analizate 54 de lucrări, din care 26 în comisia mare CMUAT și 28 în subcomisia operativă.

„Interesul investitorilor pentru construirea de pensiuni turistice sau apartamente în regim hotelier ne arată, încă o dată, că Oradea devine tot mai atractivă. Acesta este efectul muncii depuse în ultimii ani de administrația locală orădeană, concretizată în clădiri de patrimoniu reabilitate, în obiective turistice atractive și o infrastructură în continuă dezvoltare care facilitează accesul rapid în orice punct al orașului”, a precizat viceprimarul Arina Moș.

Construire imobil cu apartamente de închiriat în regim hotelier, pe str. Calea Clujului

În cadrul ședinței CMUAT, S.C Conremon S.R.L a solicitat avizarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construire imobil cu apartamente de închiriat în regim hotelier pe str. Calea Clujului nr. 38 (zona Maternității), cu regim de înălțime P +2E + etaj retras, cu servicii/spații comerciale la parter și desființare construcții existente.

Investitorul propune construirea a 19 apartamente de închiriat în regim hotelier. urmând să asigure locurile de parcare aferente funcțiunii propuse.

Planul Urbanistic de Detaliu a fost avizat de comisie.

Pensiune turistică pe str. Gh. Doja

S.C Ștefania Imob S.R.L a solicitat aviz de oportunitate pentru demolare construcții existente și construire pensiune turistică, cu regim de înălțime S+P+E+ 1 etaj retras, pe str. Gh. Doja colț cu str. Graurilor. Investitorul propune 8 unități locative (camere) + 13 locuri de parcare la subsol.

Conform Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru funcțiunea de turism se solicită elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD).

Proiectul a primit aviz favorabil de oportunitate, urmând să revină la comisie cu PUD-ul, după care va urma consultarea publică.

Construire imobil de locuințe colective pe amplasamentul fostei Mori Emilia

S.C Euro Max Investment S.R.L a solicitat CMUAT aviz de oportunitate pentru construire imobil mixt de locuințe colective pe str. M. Kogălniceanu intersecție cu str. M. Viteazul și str. 1848 (pe amplasamentul fostei Mori Emilia), având regim de înălțime S+P +5 etaje, cu funcțiuni terțiare (cum ar fi spații comerciale, birouri, cabinete medicale etc).

CMUAT a avizat favorabil proiectul, solicitând elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Membrii comisiei au avizat conceptul, cu condiția să existe un echilibru între spațiile de locuire și funcțiunile complementare.

„CMUAT a solicitat investitorului ca prin volumetrie clădirea să aducă aminte de silueta vechii Mori Emilia. Planul Urbanistic Zonal va trebui să reglementeze posibilitățile de construire pentru întreg cvartalul delimitat de străzile M. Kogălniceanu, M. Viteazul, 1848 și Evreilor Deportați”, a precizat Radu Fortiș, Arhitectul Șef al orașului.  

Urmează ca documentația de urbanism să fie supusă consultării publicului, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 495/2019 privind regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

Distribuie informația
Alte știri