Ce vrea Partidul Oamenilor Liberi în Oradea

Respect pentru proprietatea privată

Oprirea exproprierilor și demolărilor abuzive. Expropierea să se facă doar acolo unde este strict necesar și cu o despăgubire echitabilă.

Reducerea taxelor și impozitelor

Înghețarea la nivelul actual a taxelor, impozitelor și tarifelor la servicii publice pentru anul 2021 și reducerea treptată a acestora în anii următori, fundamentată pe o reașezare a bugetului public.

Anularea taxelor de parcare din cartiere.

Reducerea tarifelor la utilități (apă-canal etc.), în acord cu legea și realitatea din teren. Companiile de utilități trebuie să fie în serviciul populației, nu invers!

Democrație participativă                           

Consultarea reală a cetățenilor în toate proiectele ce vizează dezvoltarea orașului și folosirea banilor publici. Deciziile de investiții trebuie luate după dezbateri publice cu cetățenii și consultarea mai multor specialiști, nu doar a proiectanților „de casă” ai partidului aflat la conducere.

Investițiile trebuie să aducă plus-valoare economică și o îmbunătățire a vieții cât mai multor cetățeni, nu doar profit firmelor care execută lucrările.

Ascultarea cetățenilor de către edili în cadrul audiențelor și dezbaterilor publice.

Transparență decizională. Toate proiectele să fie anunțate din timp, toate contractele să fie făcute publice.

Taxele și impozitele orădenilor să fie folosite pentru spații verzi de calitate, asfaltarea străzilor și utilități în cartiere, nu pentru lucrări de dragul lucrărilor și acțiuni de imagine.

Păstrarea identității culturale a Oradiei

Respectarea culturii și tradiției tuturor comunităților orădene, a specificului local, multietnic și multicultural.

Restaurarea corectă și conservarea clădirilor de patrimoniu.

Conservarea centrului istoric, fără supraînălțarea forțată a clădirilor.

Educație de calitate. Respectarea tuturor drepturilor profesorilor.

Învățământ orientat spre nevoile elevilor și comunității, pe transmiterea de cunoștințe teoretice și practice cu adevărat necesare în viață.

Toate costurile de funcționare ale școlilor să fie acoperite de Primăria Oradea, nu de părinți, prin „fondul clasei”.

Oradea sănătoasă

Spitale, școli, grădinițe și creșe curate și bine dotate. Educație sanitară în școli. Sprijin pentru medicina preventivă și de familie.

Sprijin pentru sportul de masă. Tichete valorice pentru copii și tineri până la 19 ani, care să poată fi folosite la orice club sportiv din oraș.

Stoparea defrișărilor urbane și a toaletării barbare a arborilor. Plantări sistematice de arbori din specii care nu pun probleme, respectând toate normele de specialitate.

Sprijin pentru iubitorii de animale. Rezolvarea civilizată și umană a problemei animalelor abandonate.

Respectarea termenelor de execuție a lucrărilor publice și a normelor de prevenire a poluării.

Cultură vie și liberă

Sprijin pentru inițiativa culturală privată din Oradea. Finanțarea proiectelor culturale prin concursuri corecte, organizate de specialiști. Primăria trebuie să fie finanțator, nu organizator de activități culturale.

Antreprenori locali prosperi

Sprijinirea fără discriminare și favorizări politice a antreprenorilor locali.

Stoparea implicării primăriei în activități comerciale.

Egalitate de șanse pentru firme, indiferent de dimensiunea lor.

Piețe pentru producătorii agricoli din Bihor și regiune.

Oradea accesibilă

Accesibilizarea tuturor instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități și pentru alte categorii de persoane (vârstnici, părinți cu copii mici etc.). Sprijin financiar pentru accesibilizarea imobilelor unde locuiesc persoane cu dizabilități.

Reducerea poluării și stresului din trafic

Prioritate pentru transportul în comun, curse frecvente, înjumătățirea prețului biletelor și abonamentelor. Sprijinirea mobilității lente. Piste de biciclete funcționale, continue, care să permită traversarea orașului pe principalele direcții, în condiții de siguranță pentru bicicliști.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri