Cei care vor sa obtina bani pentru impaduriri trebuie sa se grabeasca. Solicitarile se pot depune pana, vineri, 31 martie

Doar până la sfârşitul acestei luni deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 – „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2014 – 2020.

Cererea de finantare trebuie însoţită de proiectul tehnic de împădurire si impreuna se depun la sediul APIA.

Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puțin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha.

În cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, suprafaţa terenului propus pentru împădurire trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha.

 

Alte știri