Centrul Județean de Excelență Bihor funcționează cu 25 de grupe la 6 discipline

Centrul Județean de Excelență Bihor funcționează începând cu anul școlar 2021-2022, în urma demersurilor Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Este o unitate conexă a Ministerului Educației care funcționează la nivel județean, cu personalitate juridică, fiind coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

Finanțarea centrului este asigurată din bugetul Ministerului Educației, dar poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii.

Centrul de excelență elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea și motivarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe din clasele de primar, gimnaziu și liceu.

Centrul de excelență, printre alte atribuții elaborează strategii de identificare  și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale; inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte; asigurarea anual, a constituirii funcționării și pregătirii grupelor de excelență.

Pregătirea copiilor și tinerilor în cadrul centrului se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.

În anul școlar 2022-2023 la nivelul județului Bihor au fost organizate, 25 de grupe la disciplinele matematică, informatică, fizică, biologie, chimie și geografie. Dintre acestea, 3 grupe cu predare în limba maghiară, și 22 cu predare în limba română, 3 grupe au funcționat la ciclul primar, iar restul la gimnaziu și liceu. La cele 25 de grupe au fost înscriși un număr de 667 de elevi, îndrumați de 23 cadre didactice

Pentru anul școlar 2023-2024 se vor organiza 38 de grupe din care 2 grupe la ciclul primar, 19 la gimnaziu, și 17 la liceu. Cursurile la 5 grupe se vor preda în limba maghiară, iar la 33 de grupe în limba română. 

Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se va desfășura și în acest an la nivelul Municipiului Oradea, respectiv Salonta, Beiuș, Ștei, Aleșd și Marghita pentru a facilita participarea elevilor eligibili de la nivelul întregului județ.

Pentru anul școlar în curs elevii din județul Bihor pasionați de matematică, informatică, chimie, biologie și geografie se pot înscrie în perioada 15.09.2023 – 24.09.2023 în grupele afișate pe site-ul Centrul Județean de Excelență Bihor (www.cexbh.ro ).

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri