Cereri pentru ajutor de încălzire în Oradea pentru iarna 2022-2023/ Toate detaliile

Începând cu data de 17.10.2022, Direcția de Asistență Socială Oradea va asigura distribuirea formularelor tipărite (cerere – declarație pe proprie răspundere) precum și preluarea documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezonul rece 2022 -2023.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece (01 noiembrie 2022- 31 martie 2023) se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Oradea, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi (lemne) și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

a)    30 lei / lună pentru consumul de energie electric;

b)    10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale;

c)    10 lei / lună pentru consumul de energie termică;

d)    20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri

și se acordă cu scopul de a acoperi integral sau o parte din cheltuielile cu: Iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate.

Distribuirea formularelor tipărite (Cerere – declarație pe proprie răspundere), se va face la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea – str. Primăriei, nr. 42 – Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în următorul interval orar:

Luni -Miercuri 07:30 – 16:30

Joi  07:30 – 18:30

Vineri 07:30 – 16:00.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, distribuirea formularelor se va face și la Centrele Sociale Multifuncționale Rogerius ll (str. Ep. Ioan Suciu nr.1, bl. ZP1), Ioșia II (Aleea Călinului, nr. 9) și Nufărul (str. Nufărului, nr. 47, bl. D111), de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 – 17.00.

De asemenea, formularele pot fi descărcate și de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Oradea, accesând link-ul 

Totodată, pe site-ul instituției, secțiunea Acte necesare și formulare on-line – Serviciul Socialpot fi obținute informații despre:

  • Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie;
  • Actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie;
  • Bunuri care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie.

Cererea însoțită de documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către membrii acesteia, precum și celelalte documente necesare se pot transmite către instituția noastră și on-line, pe adresa contact@daso-oradea.ro

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru întregul sezon rece 01.11.2022 – 31.03.2023 sau pentru o fracțiune din această perioadă în funcție de data depunerii documentației.

Consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile sunt așteptați să-și depună solicitările în vederea accesării ajutorului începând cu data de 17.10.2022  până cel târziu în data de 20.11.2022. Ajutorul și suplimentul se pot solicita și ulterior datei menționate mai sus, urmând ca dreptul să se stabilească conform prevederilor legale.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi  și/sau petrolieri  beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de energie solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții (privind veniturile și bunurile aflate în proprietate).

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noiCereri și declarații pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.

Pe site-ul oradea.ro se găsesc declarația pe propria răspundere, cadrul legislativ, limitele de venituri și cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, condițiile de acordare și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Distribuie informația
Alte știri