Certificatul de atestare fiscală se poate obține online gratuit, la Oradea

Primăria Oradea atrage atenția cetățenilor că certificatul de atestare fiscală se poate obține online gratuit prin una din următoarele metode:

  • Online: pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea „Ghișeul online (plăți)” – opțiunea este disponibilă strict utilizatorilor înregistrați, pe bază de user și o parolă (instrucțiuni detaliate găsiți aici) și care au achitat integral obligațiile anuale;
  • Depunerea cererilor pe adresele de e-mail ale instituţiei: primarie@oradea.ropersoanejuridice@oradea.ropersoanefizice@oradea.ro, iar transmiterea certificatelor de atestare fiscală se face pe adresa de e-mail de contact a contribuabilului, sub forma unui fișier PDF cu semnătură electronică (sau alte metode de transmitere la distanță la solicitarea expresă a contribuabililor).

Certificatul fiscal în format electronic poate fi prezentat oricări entități sau persoane interesate având aceeași valoare legală pe care o au certificatele emise pe hârtie – semnate, ștampilate și cu apostila Primăriei Municipiului Oradea.

Modelul cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală și informații privind documentele justificative le găsiți accesând următorul link: http://www.oradea.ro/taxe-si-impozite-locale/certificatul-de-atestare-fiscala.

Valabilitatea certificatului

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Menționăm că înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat și se înregistrează datorii fiscale.

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul.

Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat sau dacă în certificatul emis se înregistrează datorii fiscale la momentul eliberării/vânzării.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri