CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru electrificarea unui nou tronson din calea ferată Episcopia Bihor-Oradea-Cluj Napoca

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că a fost desemnată oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de electrificare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii  feroviare pe secțiunea AGHIREȘ – POIENI (LOTUL 2), aferentă obiectivului de investiții Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor(166,2 km)ˮpentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Oferta financiară depusă deAsocierea RAILWORKS, în valoare de1.535.202.975,30 lei, fără TVA,a fost desemnată câștigătoare,contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.Durata de implementare a contractului este de 42 de luni pentru proiectare și execuția lucrărilor.

Sursa de finanţareva fi asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Național de Redresareși Reziliență (PNRR),componenta 4 – Transport sustenabil – Reforma 1.5 – Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar.

Obiectivul generalal obiectivului de investiții este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor– Frontieră (166,2 km) pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 km/h și 160 km/h pe întregul tronson;

modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare)

modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

modernizarepoduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;

maximizarea capacității de tranzit;

asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare

instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

modernizarea echipamentului de telecomunicații.

Reamintim faptul că, pe 20 octombrie a.c., au fost desemnate și anunțate ofertele câștigătoare pentru loturile 1,3 și 4, astfel:

► CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ (LOTUL 1– Asocierea RAILWORKS, ofertă în valoare de1.611.475.802,43 lei, fără TVA

► POIENI – ALEȘD (LOTUL 3)– Asocierea FCC CONSTRUCCION – GULERMAK – CCN lot 3 Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, ofertă în valoare de 2.117.167.899,08 lei, fără TVA,

► ALEȘD – FRONTIERĂ Ungaria (LOTUL 4– Asocierea WEBUILD SPA – IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA – SALCEF SPAcu valoarea de 2.416.850.365,99 lei, fără TVA,

Distribuie informația
Alte știri