Circulara privind alcătuirea fondului de rezervă bugetară la nivelul bugetelor locale din Bihor

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Tiplea, o circulară privind constituirea fondului de rezervă bugetară pentru anul 2020. Documentul a fost trimis în atenția tuturor primăriilor din județ, precum și către Consiliul Județean Bihor. În contextul actual, fondurile de rezervă trebuie să fie disponibile în bugetele locale pentru a asigura măsurile locale pentru prevenția și limitarea Covid-19.

Prefectul a adus în vedere UAT-urilor și Consiliului Județean Bihor că, la aprobarea bugetului local pentru anul 2020, să aibă în vedere și fondul de rezervă bugetară, în conformitate cu prevederile legale. Potrivit prevederilor articolului 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local și Consiliului Judeţean, după caz, în cotă de 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie.

Aplicarea prevederii a devenit urgentă mai ales în contextul excepțional actual al apariției infecțiilor cu noul coronavirus în România.

Prefectul Dumitru Țiplea a declarat că: „în situația în care bugetul nu va cuprinde sume care vor fi evidențiate în fondul de rezervă, hotărârile nu vor îndeplini cerințele prevederilor legale pentru a fi avizate”.

Alte știri