Circulația cu trotineta electrică/ Poliția Bihor publică o listă cu prevederi legislative și recomandări

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice trotineta electrică a fost definită ca vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013.

Admiterea trotinetelor electrice în circulația pe drumurile publice s-a realizat prin modificarea art. 12 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, respectiv:

(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;

b) bicicletele;

c) trotinetele electrice.

Prin același act normativ, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, a fost creat cadrul legislativ general cu privire la circulația pe drumurile publice a trotinetelor electrice, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 1075/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Horărârea Guvernului nr. 1391/2006, au fost instituite regulile de circulație specifice conducerii trotinetelor electrice.

Potrivit cadrului legislativ actual, trotinetele electrice:

 • se conduc numai pe pista pentru biciclete, iar în lipsa pistei, doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h (art. 41, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002), totodată trotinetele electrice trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie (art. 41, alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002). De asemenea, dacă există acostament practicabil, trotinetele vor fi conduse pe acostament (art. 161, alin. (1), lit. g din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002);
 • în cazul schimbării direcţiei de mers, această manevră se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulaţia vehiculelor trase sau împinse cu mâna (art. 110, alin. (4) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002);
 • pot fi conduse numai de persoane care au împlinit vârsta de 14 ani, iar în cazul în care acestea sunt conduse pe partea carosabilă de către persoane care au vârsta între 14 și 16 ani, acestea trebuie să poarte cască de protecție (art. 70, alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 195/2002);
 • nu pot transporta pasageri (art. 70, alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2002), iar transportatea sau tragerea de orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic este itnerzisă (art. 161, alin. (1), lit. h din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002);
 • trebuie să fie echipate, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare (art. 14, lit. d din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002), iar conducătorii acestora atunci când circulă în interiorul localităţilor în care nu funcţionează iluminatul public, precum şi în afara localităţilor trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă (art. 161, alin. (1), lit. o din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002);

Conducătorului unei trotinete electrice îi este interzis, potrivt art. 161 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002:

 • să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia «Accesul interzis bicicletelor»;
 • să înveţe să conducă trotinete electrice pe drumurile intens circulate;
 • să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;
 • să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;
 • să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive;
 • să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
 • să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia pietonilor;
 • să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;
 • să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
 • să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;
 • să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar în funcţie de direcţia de deplasare;
 • să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul;
 • să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ţine ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.

De asemenea, conform art. 161, alin. (3), din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, conducătorul de trotinetă electrică trebuie să aibă aibă asupra sa actul de identitate.

Nerespectarea de către conducătorii trotinetelor electrice a O.U.G. nr. 195/2002 ori a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 atrage răspunderea contravențională a acestora, încălcările fiind sancționate:

 • cu 6 până la 8 puncte-amendă, conform art. 101, alin. 1, pct. 8 din O.U.G. nr. 195/2002 pentru conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcţionare pe timp de noapte ori fără îndeplinirea condiţiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei de trecere la culoarea roşie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a semnalelor, indicaţiilor ori dispoziţiilor poliţistului rutier, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei privind circulaţia sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdicţiei privind interacţiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane aflate în acesta ori a interdicţiei privind circulaţia în interiorul sau în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligaţiei de a circula cu viteză redusă, a obligaţiei de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligaţiei de a opri la trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament;
 • cu 4 până la 5 puncte-amendă conform art. 100, alin. 1, pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002 pentru cazurile care nu sunt prevăzute mai sus.

Totodată, în cazul producerii unui accident de circulație din care au rezultat victime omenești pe fondul încălcării regulilor de circulație de către conducătorii de trotinete electrice, aceștia vor răspunde penal.

Distribuie informația
Alte știri