Comerţul internaţional cu bunuri în judeţul Bihor. Ce s-a exportat și ce am importat în prima jumătate a anului

Exporturile FOB realizate în perioada 1 I–30 VI 2021 au fost de 1.193.038 mii euro, iar importurile CIF au însumat 1.250.881 mii euro. Comparativ cu perioada 1 I–30 VI 2020, exporturile au crescut cu 29,03%, iar importurile au crescut cu 29,66%. Soldul comercial FOB/CIF din luna iunie 2021 a fost de -21201 mii euro, valoarea exporturilor FOB fiind mai mică decât valoarea importurilor CIF, arată Direcția Județean de Statistică Bihor.

În perioada 1 I-30 VI 2021, ponderi importante în structura exporturilor sunt deţinute de secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginea (43,4%); secţiunea instrumente şi aparate optice (6,8%) şi secţiunea încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (4,0%). În structura importurilor ponderi importante sunt deţinute de secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginea (26,8%); produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (22,1%) şi metale comune şi articole din acestea (8,6%);

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

Distribuie informația
Alte știri