Conferință internațională despre mass-media în post comunism, organizată de Universitatea din Oradea

Ce-a de a VI-a ediție a seriei de conferințe internaționale, organizate sub titlul: „Mass-media în post comunism – moștenire, evoluție, tendințe, va avea loc în data de 15 octombrie 2021, numai în format on-line.

De această dată profesori, profesioniști și cercetători din domeniul presei își propun să sondeze, „EVOLUȚIA MASS-MEDIA LOCALE ÎN POSTCOMUNISM, PROIECTE, ÎMPLINIRI, PERSPECTIVE”.

Evenimentul academic este organizat de Universitatea din Oradea, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din Seghedin – Ungaria, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor.

Comunicările științifice și dezbaterile specialiștilor, pe marginea materialelor prezentate, vor avea loc între orele 10,00-18,30, în plen și pe trei secțiuni.

Comitetul științific al evenimentului este format din:

  • Conf. univ. dr. Florin ARDELEAN,

Universitatea din Oradea

  • Prof. univ. dr. Georgeta STEPANOV,

Universitatea de Stat din Moldova

  • Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN,

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

  • Prof. univ. dr. Marcel – Iulian TOLCEA,

Universitatea de Vest, Timișoara

  • Prof. univ. dr. Gabriel MOISA,

Universitatea din Oradea

  • Lector univ. dr. asociat, Ioan LAZA,

Universitatea din Oradea

  • Conf. univ. dr. Mihail GUZUN,

Universitatea de Stat din Moldova

  • Conf. univ. dr. Cătălin NEGOIȚĂ,

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

  • Conf. univ. dr., CS II, Ioan DAVID,

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timișoara

În deschiderea evenimentului, rectorul Universității din Oradea prof. univ. dr. ing. habil. Constantin BUNGĂU, rectorul Universității din Oradea, prof. univ. dr. Gabriel MOISA, decanul FIRISPSC, Universitatea din Oradea și conf. univ. dr. Gabriela GOUDENHOOFT, director departament, FIRISPSC, Universitatea din Oradea, vor adresa un cuvânt de salut  tuturor participanților.

Alte știri