Consiliul Județean Bihor propune externalizarea serviciilor DGASPC. Strategia a fost pusă în dezbatere publică

Astăzi, 7 mai, a fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de externalizare a serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC), care nu au făcut obiectul externalizării. Demersul vine în complementaritate cu activitatea de subcontractare a serviciilor sociale începută în anul 2011.

Externalizarea/Contractarea serviciilor sociale către/de la organizații private se face în baza unei proceduri de licitație, care este deschisă tuturor furnizorilor privați de servicii sociale acreditați. Pentru a putea participa la o procedură de contractare, solicitantul trebuie să fie furnizor privat de servicii sociale, denumit în continuare furnizor privat şi definit în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să fie acreditat, conform legii.

Aceste măsuri vor duce la eficientizarea costurilor, dar, potrivit Strategiei, este absolut necesar să se țină cont și de relațiile de atașament formate între beneficiari și personal și constanța acestora. În prezent, DGASPC are în structura sa 15 servicii externalizate și 45 de servicii neexternalizate (20 de servicii pentru copii și 25 pentru adulți).

Regulamentul poate fi consultat la avizier, la Compartimentul Relații cu Publicul, precum și pe site-ul propriu, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri