Consiliul Judetean cauta constructor pentru Parcul Industrial Tileagd. Comunicat

Societatea Parcuri Industriale Bihor SA va investi peste 1 milion de euro pentru lucrări de construcție și amenajare a Parcului Industrial Tileagd. Este vorba despre construirea drumului de incintă, a drumurilor de acces, parcări, sens giratoriu, trotuare și stații de autobuz, dar și instalații electrice și sanitare, deviere de rețele electrice și instalații pentru stingerea incendiilor.

Valoarea totală a acestui proiect este de 4.472.844,70 lei, iar termenul limită până la care operatorii economici interesanți pot depune ofertele este de 09.10.2018, ora 12.00. Garanția de participare la procedura de atribuire este de 1% din valoarea contractului, adică de 47.000 de lei.

Procedura de atribuire este prin licitație deschisă, iar documentația de atribuire poate fi obținută prin solicitare scrisă, depusă la sediul societății Parcuri Industriale Bihor SA, Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etaj 1.

Modul de depunere a ofertelor este fie prin email la adresa office@investinbihor.com sau pe suport hârtie la sediul societății, direct sau prin poștă.

Pentru selectarea ofertanților, Societatea Parcuri Industriale Bihor SA, are în vedere o serie de criterii de calificare privind situația personală, economico-financiară și capacitatea tehnică și profesională a ofertanților, acestea derivând din Documentația de atribuire.

Pásztor Sándor, președintele Consiliului Județean Bihor a declarat: ”Chiar dacă nu mai există linii de finanțare europene ca și în urmă cu câțiva ani, aceste lucrări ce urmează a fi realizate la Tileagd demonstrează că susținem ceea ce  am asumat în privința dezvoltării economice a microregiunilor bihorene.”

Potrivit reprezentanților SC Parcuri Industriale Bihor SA, criteriul de atribuire a contractului de achiziție este prețul cel mai scăzut.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri