Consiliul Judetean le raspunde actorilor protestatari: ‘Sperăm ca toate probleme să fie rezolvate de legea salarizării unitare”

Referitor la informațiile apărute în presă legate de protestul spontan al artiștilor de la Teatrul ”Regina Maria” Consiliul Judetean Bihor a transmis, joi,  urmatoarea informare de presa:

  1. Memoriul cu privire la dezacordul a 28 de salariați semnatari ai Teatrului ”Regina Maria” din Oradea în legătură cu modalitatea în care Consiliul Județean a implementat dispozițiile normative referitoare la salarizarea personalului artistic din cadrul Teatrului Regina Maria, transmis prin avocat, a fost depus la Registratura Consiliului Județean Bihor în data de 7 iunie 2017, doar cu câteva ore înainte de declanșarea protestului spontan și ieșirea în public a unor salariați ai teatrului.
  2. După cum se știe, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 9/2017 toți salariații instituțiilor de spectacole și concerte, în cazul nostru ai celor două instituții de teatru: Teatrul ”Regina Maria” și Teatrul ”Szigligeti Ede”, respectiv la Filarmonica de Stat Oradea au beneficiat începând cu 1 februarie 2017 de majorări salariale de 50% pentru personalul artistic și 20% pentru personalul administrativ și de conducere. Aceste cheltuieli de salarii în plus, care la nivelul celor trei instituții de cultură se situează anual la nivelul de 6 milioane de lei au fost suportate exclusiv din bugetul propriu (bugetul local) un efort financiar semnificativ pentru Consiliului Județean Bihor.
  3. Salariații fac referire la OUG 20/2016, prin care se prevede egalizarea salariilor la nivelul salariului maxim al salariului de bază din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Acest articol se referă concret și foarte clar la faptul că egalizarea se face la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate și nu vorbește de egalizarea salarială la nivel de categorie de funcții, cum invocă colectivul de salariații. Datorită faptului că la protestul spontan angajații au invocat salariile mult mai mari de la Filarmonică, dorim să precizăm că salariul de bază mediu al unui actor la Teatrul ”Regina Maria”, la sfârșitul anului trecut a fost 2386 lei, iar după 1 februarie 2017 a ajuns la 3579 de lei. În comparație, un artist instrumentist de la Filarmonică a avut un salariu brut mediu de 2413 lei, care după majorările salariale a crescut la 3620 de lei. Diferența între cele două categorii de artiști este de 1,1%, nesemnificativ. Este adevărat că șefii de partidă, maestrul de concert și dirijorii de la Filarmonică au salarii mai ridicate, între 4200 și 6000 de lei, dar aceste funcții în trecut, înainte de anul 2010, înainte de intrarea în vigoare a sistemului salarizării unice au fost considerate funcții de conducere și au beneficiat de o salarizare superioară față de artiștii instrumentiști. De altfel, discrepanțele dintre salarizarea anumitor funcții artistice între cele două instituții au apărut odată cu aplicarea opțională a Legii 353/2007 privind instituțiile de spectacole și concerte, din 2009 la Filarmonica din Oradea, opțiune, care nu a fost activată la vremea respectivă și de conducerea Teatrului ”Regina Maria”. Această opțiune, care putea fi activată numai până în anul 2010, când a intrat în vigoare Legea 284/2010 privind salarizarea unitară, a favorizat în mod expres salariații care la vremea aceea erau considerați personal de conducere, dar prin efectul legii salarizării au fost trecuți la personal de execuție, totodată păstrându-și drepturile câștigate.
  4. Este adevărat că salariul mediu brut la Filarmonică pentru personalul artistic este mai mare de 3874 lei, față de 3579 lei de la Teatrul ”Regina Maria”, dar acest se explică prin faptul că în afara celor 7 posturi de la Filarmonică, care au beneficiat de salarii mai mari conform Legii 353/2007. Totodată, ponderea personalul artistic auxiliar (maestru lumini-sunet, operator imagine, muncitor costumier, muncitor recuzitor, machior, croitor, tâmplar, pictor, muncitor mânuitor decor, etc.) la Filarmonică este doar de 20%, iar la Teatrul ”Regina Maria” 43%, iar salariul acestor categorii de salariați este mult sub medie.
  5. Aplicarea legii privind salarizarea este obligația managerului, ordonator de credit terțiar în limitele bugetare stabilite de finanțator, în cazul nostru Consiliul Județean Bihor.
  6. Totodată menționăm că potrivit OUG 99/2016 și OUG 9/2017 în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, îndemnizațiilor, compensațiile de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016. Sperăm ca toate probleme privind discrepanțele din sistemul de salarizare să fie rezolvate de noua lege a salarizării unitare, care a fost recent adoptat de Parlamentul României, în data de 6 iunie 2017.
Distribuie informația
Alte știri