Construcții ridicate fără autorizație pe domeniul public din Oradea, desființate. Comunicat

Primăria municipiului Oradea a procedat în cursul zilei de 8 octombrie 2019 la demolarea unor construcții edificate nelegal în strada Apateului nr. 72, pe terenul ce aparține orașului. Potrivit dispoziţiilor Sentințelor Civile nr. 8016/2017 (dosar 15508/271/2016), nr. 859/2017 (dosar 15507/271/2016), nr. 860/2017, nr. 3119/2017, nr. 8115/2017 (dosar 15669/271/2016) și nr. 1699/2017 (dosar 15666/271/2016), pronunțate de Judecătoria Oradea, rămase definitive, persoanele care se fac vinovate de executarea lucrărilor din mun. Oradea, str. Apateului nr. 72, au fost obligate la desființarea construcțiilor sancționate prin Procesele Verbale de Constatare și Sancționare a Contraventiilor, în conformitate cu art. 32 și art. 28 din Legea nr. 50/1991, respectiv art. 59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

Conform prevederilor legale, în cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției, organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației sau desființarea construcțiilor realizate nelegal. Având în vedere că în acest caz nu s-a obținut autorizația de construire pentru intrare în legalitate în termenul impus de instanțele de judecată, s-a impus desființarea lucrărilor sancționate, prin intermediul executorului judecătoresc și sprijinul organelor de poliție, cheltuielile ocazionate urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.
2Primăria municipiului Oradea are în vedere desființarea în viitor și a altor construcții edificate nelegal aflate pe raza sa administrativ-teritorială și totodată atrage atenția cetățenilor despre necesitatea respectării legii, respectiv avertizează că nu va ezita să demoleze construcțiile realizate fără autorizație pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea.

Distribuie informația
Alte știri