Construcţiile abandonate din vecinătatea Parcului I.C Brătianu au fost demolate. Cum va fi amenajată zona?

Vineri, 1.04.2022 a avut loc deschiderea ofertelor pentru  obiectivul de investiție: „Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări: REGENERARE URBANĂ A TERENULUI SITUAT PE STRADA I. C. BRĂTIANU, CADASTRAL 207849 PRIN AMENAJAREA DE LOCURI DE PARCARE ȘI SPAȚII VERZI – MUNICIPIUL ORADEA” , cod unic 4230487/2022/2.

Ofertanții au fost S.C DUMEXIM S.R.L., având subcontractanți pe S.C MARIDON S.R.L (lucrări de instalații electrice)  și PROEXCO S.R.L (servicii de proiectare și asistență tehnică), și S.C TREBOR DRUM CONSTRUCT SRL, având subcontractanți pe S.C PROCONSOLUTION S.R.L (servicii de proiectare și asistență tehnică)  şi S.C RITMOTEH S.R.L (lucrări de instalații electrice).

Urmează ca ofertele să fie evaluate potrivit prevederilor legale, în vederea stabilirii câștigătorului. Criteriul de atribuire a licitației este prețul cel mai scăzut.

Construcţiile abandonate din vecinătatea Parcului I.C Brătianu au fost demolate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar. Urmează ca amplasamentul în suprafață de cca 4100 mp să fie predat Direcției Tehnice, pentru a fi cuprins în proiectul de regenerare urbană. Aici vor fi amenajate cca 100 de locuri de parcare cu spații verzi și alei pietonale.

Zona verde va cuprinde arbori şi arbuşti în partea dinspre linia ferată, dar şi gazon şi plante perene către parc și va avea o suprafață totală de 1500 mp.

Din totalul locurilor de parcare care vor deservi vizitatorii parcului, 6 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități. Locurile de parcare vor avea dimensiunea de 5,00×2,50 m.  De asemenea, aleea de acces în parcare va avea lățime de 5,00 m, iar circulația se va desfășura în sens unic dinspre Aleea Ștrandului.

În cadrul proiectului se va realiza şi canalizarea pluvială și iluminatul public, precum și stabilizarea versantului în vederea consolidării terasamentului străzii Olteniei.

Distribuie informația
Alte știri