Consultare publică/ Chestionar privind planul de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea

Foto: facebook/Ilie Bolojan

Primăria Municipiului Oradea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, organizează o consultare publică pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO). Data limită până la care cetățenii pot răspunde la întrebări este 20 octombrie 2023.

Chestionarul este disponibil pe pagina web: https://forms.gle/hCGMnQdQnj4nXJBC6

În ceea ce privește Municipiul Oradea și unitățile administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Oradea, de-a lungul timpului, s-a urmărit evitarea suprapunerilor și a neconcordanțelor din planificarea/amenajarea teritorială, prin implicarea A.D.I. Zona Metropolitană Oradea în procesul de elaborare a documentațiilor strategice (SIDU, PAEDC, PMUD). Astfel, s-a reușit realizarea unor portofolii de proiecte prioritare individuale, care apoi au fost unificate la nivel metropolitan.

PATZMO este un document cu caracter director, care stabilește strategiile și direcțiile principale de evoluție a unui teritoriu. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale orașelor și comunelor.

În acest context, elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului pentru Zona Metropolitană Oradea (inclusiv Municipiul Oradea) completează documentele menționate anterior și generează un cadru de planificare strategică și spațială pentru amenajarea teritorială a zonei funcționale a Municipiului Oradea, precum și un instrument de ierarhizare a investițiilor, în special ale celor de mediu și în transporturi, în conformitate cu obiectivele și cu exigențele stabilite pentru perioada de programare a fondurilor europene din perioada 2021-2027.

Din perspectiva cadrului legislativ existent, trebuie precizat faptul că zonele metropolitane au responsabilitatea de a elabora strategii de dezvoltare ca fundament pentru planurile urbanistice generale, prin intermediul autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane și zonelor metropolitane, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, amenajarea teritoriului și urbanismul reprezintă o competență partajată a administrației publice locale.

Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO) reprezintă o activitate din cadrul proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, Cod SMIS 135973, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Distribuie informația
Alte știri