Contractele de finanțare de aproape 40 de milioane de euro pentru Municipiul Oradea

Primăria Municipiului Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat trei contracte de finanțare. Însumează împreuna aproape 40 de milioane de euro.

Este vorba de „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional European – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen” , „Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de persoane în zona centrală a municipiului Oradea” precum si „Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea – Etapa 2”, ce presupune achizitionarea a alte 10 tramvaie noi.

Toate trei vor fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Cel mai mare proiect ca valoare, de circa 15 milioane de euro, vizează pietonalizarea zonei centrale. Acesta urmărește realizarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, prin crearea unor trasee pietonale, trasee pentru bicicliști și îmbunătățirea transportului public de călători în zona centrală a municipiului.

Proiectul cuprinde cinci investiții complementare între ele:
– „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea”
– „Creșterea mobilității urbane pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea”
– „Amenajare și pavare pe strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zona pietonală”
– „Pietonalizare zona Libertății din Municipiul Oradea”
– „Construire pod peste Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede”
Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.

Distribuie informația
Alte știri