Contribuabilii pot verifica încadrarea actuală a proprietăţilor în zonele fiscale precum şi modul de stabilire a acestora

Zonarea fiscală a teritoriului unei localităţi se stabileşte de către Consiliul Local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de dotarea cu reţele edilitare, precum şi de alte elemente specifice unităţii administrativ-teritoriale.

Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat prin Hotărârea nr. 731/2005 un număr de 17 indicatori de zonare fiscală şi principiile de evaluare a acestora, pe baza căror zonarea fiscală a teritoriului Municipiului Oradea se revizuieşte în fiecare an.

Investiţiile publice (asfaltarea străzilor, extinderea reţelelor de apă şi canalizare, amenajările de parcuri, locuri de joacă sau terenuri de sport, extinderea iluminatului public, amenajarea parcărilor de domiciliu), dar şi cele private, precum dezvoltarea unor noi zone comerciale sau extinderea reţelei de gaz metan, crește calitatea vieţii în acele zone, conducând la modificarea punctajului calculat fiecărei străzi pe baza indicatorilor specifici zonării fiscale a Municipiului Oradea.

Sunt influenţate de zonarea fiscală următoarele categorii de impozite: impozitul pe teren și impozitul pe clădiri rezidențiale deținute de cetățeni și firme.

Zonarea fiscală implementată la nivelul Municipiul Oradea este o zonare dinamică, individualizată la nivel de stradă și chiar număr administrativ, revizuibilă în urma investițiilor publice în zonă sau la sesizarea cetățenilor și firmelor.

Modificarea zonării fiscale poate avea loc în ambele sensuri, şi anume trecerea dintr-o zonă inferioară într-o zonă superioară pe fondul îmbunătăţirii şi modernizării infrastructurii şi a creşterii gradului de confort precum şi invers, în cazul în care contribuabilii se consideră nedreptăţiţi prin încadrarea într-o zonă eronată, în baza unei sesizări făcute către Primăria Oradea. În acest sens, Primăria Oradea solicită tuturor contribuabililor să verifice încadrarea actuală a proprietăţilor în zonele fiscale precum şi modul de stabilire a acestora.

Informații complete privind zonarea fiscală pot fi consultate accesând Secțiunea de impozite și taxe de pe site-ul www.oradea.ro – secțiunea Zonare fiscală http://www.oradea.ro/taxe-si-impozite-locale/zonare-fiscala

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri