Controale de verificare a securității și sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu, desfășurate de ITM Bihor

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea, trebuie menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

Prezenta acţiune urmăreşte continuarea demersurilor întreprinse de Inspecţia Muncii în anii anteriori, prin reluarea verificărilor unor domenii de activitate şi introducerea altor domenii, având în vedere evenimentele deosebit de grave produse pe parcursul anilor 2020 şi 2021, respectiv incendii și o explozie la spitale și o rafinărie.

Informarea angajatorilor se va realiza într-o conferință, la care participă reprezentanții angajatorilor și la care se prezintă legislaţia aplicabilă în domeniu, informaţii despre substanţele care pot forma amestecuri explozive (inclusiv oxigenul)  şi principalele măsuri necesare la utilizarea acestora, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Distribuie informația
Alte știri