Controale în toate UAT-urile din Bihor privind colectarea selectivă a deşeurilor. Comunicat

Începând cu data de 24.06.2020, prin dispoziția prefectului Dumitru Țiplea, au fost demarate controale tematice care vizează toate Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) din județul Bihor, având ca scop verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale și a stării de salubritate a localităților.

Potrivit Legii nr. 211/2011 referitoare la regimul deșeurilor, actualizată, până la data de 31.12.2019 toate UAT-urile aveau obligația de a atinge un nivel de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor, de minim 40% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă.

Până la această dată au fost verificate un număr de 66 UAT-uri și 3 operatori economici care efectuează activități de colectare și transport deșeuri și s-a constatat că procentele de îndeplinire a obligațiilor sunt cuprinse între 0% și maxim 40%, controalele fiind în desfășurare până la verificarea tuturor UAT-urilor din județ.

Prefectul Dumitru Țiplea a dispus ca, în cadrul controalelor tematice demarate pentru perioada aferentă anului 2019, comisarii bihoreni ai Gărzii de Mediu să verifice și semestrul I al anului 2020 pentru a avea situația la zi a deșeurilor din județul Bihor.

Astfel, a rezultat că toate UAT-urile verificate au încheiate contracte de delegare a serviciului de salubrizare, iar în acestea se prevede și implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor. Cu privire la starea de salubrizare a localităților verificate se constată o îmbunătățire față de situația constatată în prima jumătate a anului, zonele identificate cu ocazia controalelor anterioare fiind salubrizate, nerevenindu-se cu depozitări neconforme în majoritatea cazurilor.

La finalizarea controalelor se va întocmi cu un raport detaliat care va conține situația pe fiecare UAT in parte.

Distribuie pentru prietenii tăi:
Alte știri