Controale ITM în Bihor/ Ce nereguli au fost descoperite?

În perioada 05-08 aprilie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, sub coordonarea Inspecţiei Muncii, a desfășurat Campania Naţională de verificare pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile de activitate: fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate – cod CAEN 4724.

I.Cu ocazia acțiunilor de control din cadrul Campaniei, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, în domeniul relaţiilor de muncă au fost verificați 26 angajatori.
Inspectorii de muncă din cadrul Bihor au identificat și sancționat 3 angajatori pentru munca nedeclarată care au primit la muncă 4 persoane prestând activitate pentru munca nedeclarată.

În acest sens s-a aplicat 1 amendă contravențională în valoare de 20.000 lei (pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă potrivit, art. 16 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
și 2 avertismente (pentru primirea la muncă a unuia sau mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial) .

Sancțiunile aplicate pentru încălcări altele decât munca nedeclarată și decât munca subdeclarată: 28 la număr, constă în 5 amenzi în valoare totale de 7.500 lei și 23 avertismente. Pentru deficienţele constatate s-au stabilit 36 măsuri de remediere.
Nr. 8669/C.C.R.P./12.04.2022

Neconformitățile constatate se referă la:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă potrivit art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 rep
 • primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit in cadrul contractului individual de munca cu timp partial
 • nerespectarea prevederilor art.16 alin 4 din Legea nr.53/2003 rep. privind obligația de a ține la locul de muncă copia contractelor individuale de muncă,
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, privind munca suplimentară, sărbătorile legale,
 • acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului (munca subdeclarată)
 • întocmirea foilor colective de prezență neconforme cu realitatea,
 • transmiterea de date eronate în Revisal.
  II.In domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificați și sancționați 20 angajatori.
  Pentru abaterile de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare s-au aplicat un număr de 42 avertismente. Au fost constatate un număr de 42 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere.

Principalele deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:

 • semnalizare de securitate incompletă sau deteriorată,
 • nefinalizarea verificării continuității conductorului de protecție din cablul de alimentație,
 • neutilizare echipament individual de protecție adecvat sarcinii de muncă,
 • nu se ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific,
 • căi acces aglomerate cu diverse materiale,
 • lipsa apăratoare protecție la organele în mișcare în timpul controlului.
Distribuie informația
Alte știri