Controale ITM în Bihor/ Sute de sancțiuni contravenționale în luna mai

În luna mai 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 305 unităţi; s-au aplicat un număr de 516 sancţiuni contravenţionale, din care 58 amenzi în cuantum de 861.500 lei şi 458 avertismente.

Din totalul de 516 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR în mai 2022:

  • 30 % (154) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă
  • 70 % (362) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.
  1. In domeniul sănătate şi securitate în muncă în mai 2022 au fost controlate 118 unităţi. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 154 sancţiuni contravenţionale din care 145 sunt avertismente și 9 amenzi în cuantum total de 42.000 lei.
  2. In domeniul relaţiilor de muncă în mai 2022 au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 187 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.
    Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 362 sancţiuni contravenţionale, dintre care avertismente 313 (86% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 49(14% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) amenzi în valoare totală de 819.500 lei.

In domeniul R.M. în mai 2022 din totalul de 362 sancţiuni:
• 16 (4% din total sancțiuni) sunt amenzi pentru munca nedeclarată in cuantum de 680.000 lei;
• 346 (96% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care:

  • 33 amenzi in cuantum de 139.500 lei;
  • 313 avertismente. În luna mai, au fost identificate 50 persoane desfășurând muncă nedeclarată in cadrul a 24 unități. Dintre acestea, 35 nu aveau întocmit contract individual de muncă, 2 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 13 persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate
In perioada 16-22 mai 2022 in cadrul Acțiunii de control tip Campanie, din Planul de cooperare operativă încheiat cu Inspectoratul General pentru Imigrări, având ca scop combaterea muncii nedeclarate și angajarea ilegală a străinilor pe teritoriul României au fost controlaţi un număr de 8 angajatori.

Distribuie informația
Alte știri