Coproprietarii care sunt de acord cu reabilitarea clădirilor neîntreţinute pot evita supraimpozitarea – Comunicat

În ședința Consiliului Local din data de 22 iunie 2017, a fost aprobată completarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri.
În acest moment, completările regulamentului cuprinse în Hotărârea de Consiliu Local nr. 503 din 22 iunie 2017 sunt deja aplicabile, iar coproprietarii clădirilor aflați în indiviziune care doresc reabilitarea clădirii neîntreținute, dar nu au acordul tuturor coproprietarilor, pot opta pentru plata taxei de reabilitare a clădirii neîntreținute și preluarea de către Municipiul Oradea a sarcinii reabilitării clădirii.
Concret, coproprietarii pot opta pentru consemnarea sumei reprezentând cota parte ce le revine din lucrările de reabilitare a imobilului, sub forma achitării unei taxe de reabilitare a clădirii neîntreținute, urmând ca acestor coproprietari să li se aplice o cotă diferențiată, mai mică, de majorare a impozitului pe clădiri. Astfel, în caz că proprietarii/coproprietarii optează pentru plata taxei de reabilitare a clădirii, pentru anul 2018 cota de majorare va fi 0%, iar în cazul în care optează să lase clădirile neîngrijite – cota de majorare a impozitului va fi de 500%.
Directorul economic al Direcției Economice din Primăria Oradea a explicat etapele pe care trebuie să le parcurgă un proprietar pentru a beneficia de aceste prevederi legale: ”Proprietarii clădirii trebuie să prezinte Primăriei Oradea documentele justificative privind cota de proprietate, respectiv schiţa imobilului/releveu, CF, acte de dezmembrare, toate cu scopul de a fi stabilit procentul care îi revine din lucrările comune. În următoarea etapă, Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea va stabili valoarea clădirii, respectiv valoarea lucrărilor de reabilitare a fațadei. După stabilirea sumei, proprietarul va trebui să depună o declarație fiscală la Direcția Economică prin care este de acord să plătească taxa de reabilitare a imobilului neîntreținut. Pentru a beneficia de cota de majorare de 0% în anul următor, proprietarul trebuie să consemneze suma integrală până la data de 30 noiembrie.”
În situația în care proprietarii decid de comun acord cu ceilalți coproprietari să reabiliteze imobilul înaintea demarării lucrărilor de către Primăria Oradea, sumele achitate cu titlu de taxă de reabilitare se vor restitui la solicitarea proprietarilor pe masura executării lucrărilor.
În situația în care Primăria Oradea realizează lucrările de reabilitare a clădirii, valoarea taxei de reabilitare se va regulariza pe baza situațiilor finale de lucrări.

Distribuie informația
Alte știri