Creşte valoarea punctului de pensie şi a indemnizaţiei sociale pentru pensionari

Indemnizația socială pentru pensionari, reglementată prin OUG nr. 6/2009, va avea valoarea de 640 de lei în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018. Ultima creştere a avut loc la 1 martie 2017 (de la 400 de lei).

De indemnizația socială pentru pensionari beneficiază pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul acesteia.

Începând cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10 la sută și este de 1.100 de lei.

Prevederea legislativă mai stabileşte că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100 la sută din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50 de procente din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

Distribuie informația
Alte știri