Cu bicicleta pe carstul din Pădurea Craiului

În perioada mai – septembrie 2016, Centrul Pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor – filiala Pădurea Craiului, administrator al sitului Natura 2000 Pădurea Craiului, va derula un proiect care va avea ca scop dezvoltarea unei reţele de rute tematice de cicloturism axate pe carst şi a infrastructurii adiancente către cele mai importante obiective carstice în situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, ca mijloc de vizitare a unei arii protejate.

Realizarea unei reţele de poteci tematice, interconectate între ele şi vizitabile pe bicicletă este o idee inovatoare pentru această regiune şi poate constitui un proiect pilot, replicabil în multe zone. Acest proiect vine în sprijinirea procesului de declarare a Pădurii Craiului ca destinaţie de ecoturism, derulat de CAPDD împreună cu Ministrul Turismului. Prin existenţa carstului şi a reliefului domol, activităţile specifice identificate pentru a fi dezvoltate şi promovate în această ecodestinaţie, sunt tocmai speoturismul şi cicloturismul.

Proiectul îşi propune o abordare inovativă de vizitare, pe bicicletă, a unei arii protejate de dimensiuni considerabile (aproximativ 40.000 ha) prin realizarea unor trasee de cicloturism, constituite ca poteci tematice, care să lege punctele focale de interes carstic ale acesteia. A fost ales titlul “Drumul carstului” deoarece acesta este relieful predominant în aria protejată iarobiectivele carstice (peşteri, avene, izbucuri, chei, defilee) sunt de o amploare deosebită. În situl Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului există în acest moment 2 centre de închiriat biciclete şi se lucrează în paralel la stabilirea unor trasee de cicloturism care să poarte turistul pe la cele mai importante obiective. Proiectul de faţă vine în completarea celor realizate până în prezent, prin asigurarea componentei de informare, conştientizare şi educare a vizitatorilor, ce vor fi informaţi despre fiecare obiectiv carstic vizitat, despre vulnerabilitatea sistemului carstic şi necesitatea protejării acestuia. Acest lucru se va realiza prin montarea de panouri cu informaţii relevante pentru fiecare obiectiv carstic vizat şi prin realizarea de materiale tipărite. Rutele traseelor trasate cu GPS-ul vor fi încărcate pe pagina de web a ecodestinaţiei Pădurea Craiului, www.padureacraiului.ro, pentru a putea fi descărcate în telefoanele sau GPS-urile turiştilor ce vor parcurge traseele.

Pentru implementarea proiectului au fost identificate 3 mari zone carstice pretabile şi pentru cicloturism din aria protejată:
1. Valea Roşia cu Peşterile Meziad, Farcu, Cheile Văii Cuţilor, Izbucul Roşiei şi Cheile Lazuri. Aceasta include şi poteca tematică din vecinătatea Peşterii cu Cristale din Mina Farcu.
2. Zona Bratca, pe Valea Crişului Repede cu Văile Brătcuţa şi Boiului unde se întâlnesc o serie de abrupturi şi salbe de cascade.
3. Platoul Carstic 10 Hotare – Şuncuiuş – Defileul Crişului Repede unde se întâlnesc câmpuri de doline, peşteri amenajate, chei şi defilee. De specificat ar fi faptul că această zonă propusă va include şi poteca tematică “Poveştile pădurii” din Defileul Crişului Repede, realizată de către CAPDD Bihor – Filiala Pădurea Craiului în anul 2015.

Primești pe whatsapp cele mai importante știri din Oradea și Bihor.  ABONEAZĂ-TE AICI, apoi apasă butonul URMĂREȘTE în aplicație 

 

Obiectivele carstice care vor fi prezentate prin panouri sunt următoarele: Varniţa din satul Meziad, Dealul carstic Farcu, Cheile Lazurilor, Izbucul Văii Roşia, Cheile Cuţilor şi Albioarei, Ponorul Runcşor, Ponorul Toaia, Izbucul Dămişeni, Zona Bratca, Cascada Cailor, Zona carstică Peştera Vântului – Peştera Unguru Mare, Izbucul Izbândiş, Zona Şuncuiuş – Vadu Crişului, Platourile carstice Tomnatic şi Zece Hotare.

Toate aceste areale majore descrise mai sus vor avea circuite de cicloturism în interiorul limitelor lor şi, de asemenea, vor fi conectate de trasee de cicloturism de legătură pentru a stimula turistul să petreacă cât mai multe zile pe bicicletă în Pădurea Craiului.

Considerăm că prin proiectul de faţă se va dezvolta un turism mai puţin invaziv prin crearea unei infrastructuri adecvate de cicloturism care va stimula turistul să aleagă mijloace nemotorizate pentru a vizita obiectivele amintite. Totodată, am ales să promovăm cicloturismul ca formă de vizitare a ariei naturale protejate deoarece relieful din zonă este ideal pentru turele pe bicicletă.

Proiectul este finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România şi are o valoare totală de 24.460 lei. Contribuţia finanţatorului este în valoare de 19.560 lei iar cea a CAPDD Bihor – filiala Pădurea Craiului este de 4.900lei.tura bitze 5

Distribuie informația
Alte știri