Cum pot orădenii să închirieze locuințe sociale de la Primărie? Începe procedura de depunere a cererilor

Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 620/2022 și nr. 739/2022 s-a aprobat perioada 01 septembrie 2022 – 30 septembrie 2022, ca interval de timp în care se va desfășura sesiunea din acest an pentru depunerea dosarelor de solicitare, în vederea închirierii, a locuințelor sociale din municipiul Oradea.

În acest sens, în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2022, se pot depune cererile, însoțite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe sociale, la Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea, str. Primăriei nr.42 sau on-line, la adresa de e-mail a instituției contact@daso-oradea.ro.

Cererile și actele doveditoare, care se depun anual, vor fi analizate de către Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fonduri ANL, aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, care va trimite spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanții eligibili, în ordinea de prioritate stabilită, pentru anul 2023.

Repartizarea locuințelor sociale, în vederea închirierii se va face de către comisia mai sus amintită, în ordinea de prioritate stabilită și în funcție de locuințele sociale disponibile.

Categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, criteriile de prioritate și punctajele aferente, precum și Cererea tip și actele necesare care se vor anexa cererii, le regăsiți pe site-ul Primăriei

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri