Cum s-a desfășurat, în Bihor, a treia probă de bacalaureat

În județul Bihor, la a treia probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 (proba la alegere a profilului și a specializării) au fost prezenți 3332 candidați din 3386 înscriși pentru această probă.

Dintre cei 3332 candidați, 1055 au susținut proba la biologie, 41 la chimie, 5 la economie, 4 la filosofie, 89 la fizică, 1214 la geografie, 260 la informatică, 509 la logică și argumentare, 154 au susținut la psihologie, iar 30 la sociologie. Proba s-a desfășurat astăzi, 22 iunie, în 13 centre. Nu au participat 54 de candidați.

La această probă nu a fost eliminat niciun candidat.

Ultima probă se va desfășura joi 23 iunie 2022 la limba și literatura maternă.

Primele rezultate de la probele scrise se vor afișa în data de 27 iunie 2022 până la ora 12,00, iar contestațiille se vor depune în aceeași zi în intervalul orar 12,00 – 18,00.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

În perioada 28 – 30 iunie 2022 se vor rezolva contestațiile.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale se vor afișa pe data de 1 iulie 2022.

Distribuie informația
Alte știri