Cum se pot obține finanțări nerambursabile de la Consiliul Județean Bihor. A fost aprobat regulamentul care stabilește domeniile, principiile, procedura și sancțiunile

În ședința ordinară a Consiliului Județean Bihor de astăzi, 30 iunie, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile.

Regulamentul stabilește domeniile, principiile, procedura și sancțiunile în cazul finanțărilor acordate din bugetul Consiliului Județean către persoanele fizice sau juridice care vor depune proiecte non-profit, de interes public. Aceste finanțări vor completa veniturile proprii ale solictanților, precum și veniturile primite de aceștia sub formă de donație și/sau sponsorizări.

Domeniile care pot fi finanțate de Consiliul Județean Bihor sunt următoarele: cultură (editare cărți, monografii, pliante, broșuri, CD-uri, e-book-uri, activități culturale, educaționale, etc), sport, tineret, protecția mediului, social-comunitar și reducerea vulnerabilităților la corupție.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt libera concurență, eficacitatea utilizării fondurilor punlice, transparența, tratamentul egal, excluderea cumulului, neretroactivitatea, anualitatea și cofinanțarea. Fiecare solicitant va contribui cu cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului depus.

Printre criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile se numără relevanța proiectului propus (prin raportare la obiectivele programului), experiența anterioară a organizației, claritatea și realismul planului de acțiune și dimensiunea impactului prevăzut.

Documentul poate fi consultat în prezent pe site-ul Consiliului Județean Bihor, https://www.cjbihor.ro/, la secțiunea Informații Publice/ Proiecte de hotărâre.

Distribuie informația
Alte știri