DASO: Ce demersuri trebuie făcute de orădenii care găzduiesc refugiați din Ucraina privind decontarea cheltuielilor

Direcția de Asistență Socială Oradea aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, potrivit OUG 28/23.03.2022 care modifică art.1 alin(10) din OUG nr.15/2022 persoanele fizice din municipiul Oradea care găzduiesc cetățeni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot beneficia de decontarea cheltuielilor pentru cazare, în sumă de 50 de lei/zi/refugiat și 20 de lei/zi/persoană, pentru hrană.

Dorim să menționăm totodată  că procedura de decontare a cheltuielilor pentru cazare urmează să se stabilească printr-o hotărâre a Guvernului.

Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele FIZICE care găzduiesc refugiați pe raza municipiului Oradea sunt obligate să notifice acest lucru la Direcția de Asistență Socială Oradea, la nr. de telefon 0771681782 și la CJCCI, la următoarele numere de telefon 0259.412.129; 0259.467.909; 0734.223.127; 0734.223.125.

Ulterior, asistenții sociali se vor deplasa în teren pentru verificarea situației. 

Etapele pe care cetățenii care găzduiesc refugiați pe raza municipiului Oradea trebuie să le parcurgă pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea și hrana asigurate refugiaților sunt următoarele:

1.Notificarea de îndată a Direcției de Asistență Socială Oradea și a CJCCI.

2.Depunerea următoarelor documente, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii, fie la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea str. Primăriei nr.42, fie online, pe adresa de email: contact@daso-oradea.ro :

  • cerere tip

Precizare: în cerere se va specifica numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor. declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere.

  • copia actului de identitate al solicitantului
  • documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele refugiate
  • copii după documentele de identitate ale persoanelor găzduite (după caz)
  • extras de cont al solicitantului pentru a atesta contul în care vor fi virate sumele

Actele pot fi consultate pe site-ul nostru daso-oradea.ro, secțiunea REFUGIAȚI UCRAINA, precum și la sediul instituției Oradea, str. Primăriei nr.42.

Facem mențiunea că cererea se depune în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Cererile depuse după acest termen se soluționează în luna următoare.

Războiul din Ucraina a dus la o criză umanitară nemaiîntâlnită, un număr foarte mare de persoane fiind nevoite să își părăsească țara, lăsând în urmă agoniseala de o viață și oamenii dragi. Ca și în perioada pandemiei COVID – 19, Direcția de Asistență Socială Oradea este aproape de comunitate, de oameni, sprijinind acolo unde nevoia o impune.

Distribuie informația
Alte știri