DASO: Listele cu copiii înscriși la creșele din Oradea, în anul școlar 2021-2022, finalizate

Direcția de Asistență Socială Oradea anunță finalizarea sesiunii de depunere a dosarelor pentru înscrierea copiilor la creșe, pentru anul școlar 2021-2022.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 12, din regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșe – Oradea, listele nominale cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creșa în anul școlar 2021-2022 au fost finalizate.

Ținând seama că la unele creșe au rămas locuri disponibile, informăm părinții ai căror copii au rămas în așteptare, că au posibilitatea de a opta pentru admiterea la una din aceste creșe, după cum urmează:

                               Creşa/ AdresaLOCURI  DISPONIBILE  
 Creșa  nr. 8 ”Căsuta Piticilor” str. 1848 nr. 3/b10
 Cresa nr.13 „Lizuca si Patrocle str. Bumbacului Bl AN28-3014
.Creșa nr.  14 “Micul Fluturaș” str. Iuliu Maniu, nr. 4611
 Creşa nr.15 „Căsuţa Prieteniei” str. Gen.Ghe. Mărdărescu nr.12 PARCUL INDUSTRIAL I36
 TOTAL71

În acest sens părintele/reprezentantul legal al copilului aflat în așteptare, are posibilitatea de a  transmite până în data de 21.07.2021, orele 16.00  pe adresa de email sps@daso-oradea.ro, o solicitare prin care își exprimă opțiunea pentru una din creșele precizate mai sus.

În cazul în care numărul solicitărilor va fi mai mare decât numărul locurilor disponibile la una din creșele de mai sus, admiterea se va realiza în ordinea descrescătoare punctajului obținut inițial.

Listele finale cu copiii admiși/rămași în așteptare la creșe pentru anul școlar 2021-2022, se vor publica pe site-ul  DAS Oradea www.daso-oradea.ro şi pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea www.oradea.ro, în urma aprobării acestora de către Directorul Executiv al DAS Oradea, respectiv până cel târziu în data de 28 iulie 2021.

Distribuie informația
Alte știri