DASO va începe distribuirea ajutoarelor alimentare prin POAD, la depozitul din Oradea

În vederea aplicării OUG 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Oradea că, în conformitate cu Ordinul Prefectului judeţului Bihor nr. 433 din 12.12.2022, în perioada 14.12.2022 – 30.12.2022  se va efectua distribuirea pachetelor cu produse alimentare la depozitul din Oradea, str. Evreilor Deportați (fostă Sucevei) nr. 32-34.

Ridicarea ajutoarelor distribuite sub formă de pachete de alimente, se face personal, în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului respectiv, de către destinatarii finali.

Pentru beneficiarii minori, pachetele vor fi ridicate de către părinți sau reprezentanții legali ai beneficiarilor, în baza prezentării actelor de identitate atât ale minorilor cât și a celor care ridică ajutoarele pentru aceștia.

Categorii de beneficiari:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate) şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

 Acordarea de sprijin categoriilor de persoane prevăzute la lit. c) se realizează numai în cazul în care există stocuri de alimente după terminarea distribuirii către categoriile prevăzute la lit. a) şi b) și după principiul primul venit – primul servit, până la epuizarea stocului.


Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de pachetele cu alimente aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

Fiecare beneficiar va primi câte 1 cutie cu produse alimentare constând în:

  ProdusAmbalareNr. ambalaje Greutate (Kg/L)
 1. Făină albă de grâu Pungă de 1 kg 5 5,00
 2. Mălai Pungă de 1 kg 4 4,00
 3. Paste făinoase Pungă de 400 g 2 0,80
 4. Ulei Sticlă de plastic de 1 l 4 4,00
 5. Zahăr Pungă de 1 kg 2 2,00
 6. Orez Pungă de 1 kg 4 4,00
 7. Conservă carne de vită Cutie metalică de 300 g 5 1,50
 8. Conservă carne de porc Cutie metalică de 300 g 3 0,90
 9. Conservă pateu de ficat de porc Cutie metalică de 200 g
 
 5 1,00
 10. Compot de fructeBorcan sticlă sau cutie metalică 720 ml 2 1,44 
 11. Gem de fructe 360 g 1 0,36
 12. Gem de fructe dietetic 360 g 1 0,36
  Total unitati de ambalaj 38 25,36

 Programul de distribuie a produselor:

Distribuirea produselor POAD se va face în zilele lucrătoare între orele 08.00-16.30 iar programarea pe categorii de beneficiari este următoarea:

  • În perioada 14.12 – 21.12.2022 vor fi servite cu prioritate persoanele beneficiare de ajutor social sau alocație de susținere a familiei.
  • În perioada 22.12 – 30.12.2022 vor fi serviți atât benefeciarii celor două categorii menționate mai sus, care nu au ridicat încă pachetele cât și persoanele dependente (încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate) și cele vulnerabile, conform OUG 84/2020 art.3 alin.1 lit.c)

Mijloacele de transport în comun care circulă prin stațiile aflate în proximitatea depozitului situat pe str. Evreilor Deportați (fostă Sucevei) nr. 32-34 sunt următoarele:

-autobuzele de pe liniile T3, 23, 31, 36, 37 cu stație pe str. Horea, liniile 10, 13, 15, 16, 28 cu stație pe str. Spiru Haret, liniile 13,14,15,16 cu stația lângă Sinagoga de pe str. Mihai Viteazul.

 Având în vedere greutatea cutiilor corespunzătoare unei porţii (1 cutie cu produse alimentare este de 25,36 kg), rugăm beneficiarii să vină bine pregătiţi pentru a le transporta (să aducă trolere, cărucioare, sacoşe rezistente), sau să fie însoțiți de alte persoane care să-i ajute.

Distribuie informația
Alte știri